Διαδερμική Τοποθέτηση (Αντικατάσταση)Αορτικής Βαλβίδας (TAVI ή TAVR)

 • Τι είναι η σοβαρή στένωση της αορτικής βαλβίδας
 • Αιτίες στένωσης αορτικής βαλβίδας
 • Συμπτώματα σοβαρής στένωσης αορτικής βαλβίδας
  Αναλυτικά…

 

Στεφανιαίες επεμβάσεις

 • Στεφανιογραφία
 • Αγγειοπλαστική
 • Τοποθέτηση stent
  Αναλυτικά…

 

Στεφανιογραφία από το χέρι

 • Χωρίς κίνδυνο αιμορραγίας
 • Γρήγορη κινητοποίηση
 • Εξιτήριο σε λίγες ώρες
  Αναλυτικά…

 

Επεμβάσεις στις καρωτίδες

 • Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο
 • Τοποθέτηση stent στις καρωτίδες
  Αναλυτικά…

 

Περιφερική αρτηριακή νόσος

 • Περιφερική αρτηριακή νόσος
 • Ενδοαγγειακές επεμβάσεις
 • Μετά την επέμβαση
  Αναλυτικά…

Επεμβατική Καρδιολογία


Γνωριμία με την Επεμβατική Καρδιολογία

Αναλυτικά

Περιστατικά


Επιλεγμένα περιστατικά

Αναλυτικά

Δημοσιεύσεις & Πολυμέσα


Δημοσιεύσεις, επιστημονικά άρθρα, video…

Αναλυτικά

Εκπαιδευτικά Βίντεο


Εκπαιδευτικά βίντεο επεμβατικής καρδιολογίας

Αναλυτικά