Διαγνωστική Προσέγγιση

Η υποψία της ύπαρξης περιφερικής αρτηριακής νόσου ξεκινά από τη λήψη του ιστορικού και τη φυσική εξέταση. Συγκεκριμένες διαγνωστικές δοκιμασίες βοηθούν να επιβεβαιώσουμε την ύπαρξη περιφερικής αρτηριακής νόσου, καθώς επίσης και το βαθμό του προβλήματος των αρτηριών.

Ατομικό Ιστορικό

Θα ερωτηθείτε για τα συμπτώματα και τους παράγοντες κινδύνου της περιφερικής αρτηριακής νόσου. Πρέπει να αναφέρετε οποιαδήποτε φάρμακα παίρνετε, όπως ασπιρίνη ή άλλα φάρμακα που αραιώνουν το αίμα.

Φυσική Εξέταση

Η αθηρωματική πλάκα σχηματίζεται στις αρτηρίες σε ολόκληρο το σώμα. Για το λόγο αυτό, ο/η γιατρός σας θα ψηλαφίσει τους σφυγμούς και θα ακροαστεί τη ροή του αίματος στις μεγάλες αρτηρίες του σώματος. Τόσο οι αρτηρίες που κατευθύνονται στα χέρια όσο και οι αρτηρίες που κατευθύνονται στα πόδια θα εξεταστούν για σημεία περιφερικής αρτηριακής νόσου. Σ’ αυτά περιλαμβάνονται προβλήματα στα νύχια, αλλαγές στο χρώμα και στη θερμοκρασία του δέρματος, καθώς και πληγές που δεν επουλώνονται.Εξετάσεις για τη μέτρηση της ροής του αίματος στις αρτηρίες

1. Δείκτης ΑΒΙ, ο οποίος συγκρίνει την αρτηριακή πίεση στον αστράγαλο με την αντίστοιχη πίεση στο χέρι σας. Με βάση τα αποτελέσματα αυτά, ο γιατρός σας μπορεί να διαγνώσει την περιφερική αρτηριακή νόσο.

2. Υπερηχογράφημα (Triplex) αρτηριών, το οποίο απεικονίζει τη ροή του αίματος μέσα στις αρτηρίες. Μπορεί να δείξει σημαντικές αλλαγές στη ροή του αίματος, εξαιτίας στένωσης ή απόφραξης μιας ή και περισσοτέρων αρτηριών.

 

Απεικονιστικές Εξετάσεις

Εάν με βάση τις προηγούμενες διαγνωστικές εξετάσεις βρεθείτε να έχετε περιφερική αρτηριακή νόσο, πιθανότατα θα υποβληθείτε και σε περαιτέρω απεικονιστικό έλεγχο. Αυτές οι εξετάσεις δείχνουν την ακριβή θέση, καθώς και το ποσοστό της στένωσης σε μια αρτηρία. Ο/Η γιατρός σας θα χρησιμοποιήσει αυτά τα αποτελέσματα για τον πιο αποτελεσματικό θεραπευτικό χειρισμό της πάθησής σας.

Αγγειογραφία

Η αγγειογραφία είναι η τελική εξέταση για την οριστική διάγνωση της βαρύτητας της περιφερικής αρτηριακής νόσου. Με βάση το αποτέλεσμα της αγγειογραφίας, παίρνεται και η απόφαση για την περαιτέρω θεραπεία της περιφερικής αρτηριακής νόσου είτε συντηρητικά (φάρμακα), είτε επεμβατικά (αγγειοπλαστική – τοποθέτηση stent), είτε χειρουργικά (bypass).


Άλλες Απεικονιστικές Εξετάσεις

Άλλες απεικονιστικές εξετάσεις που βοηθούν να διαγνώσουμε την ύπαρξη περιφερικής αρτηριακής νόσου με τη χρήση σκιαγραφικού υλικού είναι:

1. Αξονική αγγειογραφία, η οποία κάνει χρήση ακτίνων Χ μέσα από computer και απεικονίζει λεπτομέρειες των αρτηριών.

2. Μαγνητική αγγειογραφία, η οποία χρησιμοποιεί ένα ισχυρό μαγνητικό και ακουστικό πεδίο, για να αναπαράγει εικόνες της ροής του αίματος στις αρτηρίες.