Νοσοκομείο Newton-Wellesley / Tufts University:

 • 2000 Διδάσκων, Μαθήματα ΗΚΓ σε φοιτητές ιατρικής, 12 μήνες

Νοσοκομείο Hartford / University of Connecticut:

 • 2002-2003 Τμήμα Παθολογίας, Μεσημεριανές διαλέξεις, Θέματα Καρδιολογίας, 12 μήνες

Τοπικές και Διεθνείς Προσκλήσεις για Διαλέξεις:

 • 2000 Ιατρική διάλεξη, Tufts University: Αντιμετώπιση του χωρίς ανάσπαση του τμήματος STSTEMI) εμφράγματος του μυοκαρδίου
 • 2002 Ιατρική διάλεξη, Hartford Hospital: Ενδοθήλιο και καρδιοαγγειακές παθήσεις: Από το κύτταρο στην κλινική εφαρμογή
 • 2003 Ιατρική διάλεξη, Hartford Hospital: Αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου και στεφανιαία κυκλοφορία
 • 2005 Ιατρική διάλεξη, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών: Πρωτογενή και διευκολυνόμενη αγγειοπλαστική στο οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου με ανάσπαση του ST (STEMI). Ο ρόλος τριτοβάθμιων κέντρων περίθαλψης με 24-ωρη λειτουργία αιμοδυναμικού εργαστηρίου
 • 2006 Ιατρική διάλεξη, Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, Αθήνα: Αντιμετώπιση του οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου σε νοσοκομεία χωρίς αιμοδυναμικό εργαστήριο μετά την αρχική σταθεροποίηση
 • 2007 Ιατρική Διάλεξη, Ομάδες Εργασίας Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, Θεσσαλονίκη: Δημιουργία βάσης δεδομένων για την πανελλήνια καταγραφή των επεμβατικών στεφανιαίων επεμβάσεων
 • 2007 Ιατρική Διάλεξη, Medtronic Global Advisory Board, Κωσταντινούπολη, Τουρκία: Κλινική εφαρμογή του Endeavor Resolute σε ασθενείς με ιδιαίτερα ανατομικά χαρακτηριστικά
 • 2007 Ιατρική Διάλεξη, ICE, Ιωάννινα: Παρουσίαση επεμβατικού περιστατικού με ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά
 • 2008 Ιατρική Διάλεξη, Ομάδες Εργασίας Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, Αθήνα: Έναρξη λειτουργίας βάσης δεδομένων για την πανελλήνια καταγραφή των επεμβατικών στεφανιαίων επεμβάσεων
 • 2008 Ιατρική Διάλεξη, ICE, Ιωάννινα: Η πανελλήνια βάση δεδομένων στεφανιαίων επεμβάσεων- Αρχικές παρατηρήσεις
 • 2009 Ιατρική Διάλεξη, Αγία Πετρούπολη, Ρωσία: Endeavor Resolute stent – Ενδείξεις και περιορισμοί
 • 2009 Ιατρική Διάλεξη, ICE, Ιωάννινα: Αρχική παρουσίαση δεδομένων της Ελληνικής καταγραφής στεφανιαίων επεμβάσεων
 • 2010 Ιατρική Διάλεξη, Ομάδες Εργασίας Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, Αθήνα: Αρχική καταγραφή αποτελεσμάτων της πανελλήνιας βάσης δεδομένων στεφανιαίων επεμβάσεων
 • 2010 Athens Cardiology Update: Μετάγγιση αίματος μετά από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου: Φίλος ή εχθρός; Η μελέτη CADILLAC
 • 2012 Ιατρική Διάλεξη, Ομάδες Εργασίας Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, Θεσσαλονίκη: Αποτελεσματα 3 χρόνων της πανελλήνιας βάσης δεδομένων στεφανιαίων επεμβάσεων
 • 2014 Ιατρική Διάλεξη, Επιστημονική Εταιρεία Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος: Ειδικότητα στις ΗΠΑ
 • 2014 Ιατρική Διάλεξη, Πρώτο Συνέδριο ESoDiMeSO: Από τη δυσλειτουργία του ενδοθηλίου στην αθηροσκλήρωση
 • 2015 Ιατρική Διάλεξη, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών: Διαδερμική τοποθέτηση αορτικής βαλβίδας-Νεώτερα δεδομένα
 • 2015 Ιατρική Διάλεξη, Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, Θεσσαλονίκη: Βιοαπορροφήσιμα stents – Νεώτερα δεδομένα / Βίντεο στο link http://www.livemedia.com/video/193205
 • 2015 Ιατρική Διάλεξη, Patras Primary Radial & Valves, Πάτρα: Καθυστερήσεις στην εγκαθίδρυση δικτύων πρωτογενούς αγγειοπλαστικής στην Ελλάδα
 • 2016 Ιατρική Διάλεξη, Athens Medical Leadership and Innovation, Επεμβατική Καρδιολογία και Δομικές καρδιοπάθειες
 • 2016 Ιατρική Διάλεξη, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, Πάτρα: Διπλή αντιαιμοπεταλιακή αγωγή και στεφανιαία νόσος
 • 2017 Ιατρική Διάλεξη, 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Θρόμβωση και την Αντιθρομβωτική Αγωγή: Ενδοφλέβιοι αντιθρομβωτικοί παράγοντες στην αντιμετώπιση της στεφανιαίας νόσου
 • 2018 Ιατρική Διάλεξη, Ομάδα Εργασίας Ηχωκαρδιογραφίας: Χρειάζεται το διοισοφάγειο υπερηχοκαρδιογράφημα κατά τη διαδερμική τοποθέτηση της αορτικής βαλβίδας;
 • 2018 Ιατρική Διάλεξη, Athens Medical Leadership and Innovation II, Update in Transcatheter Aortic Valve Implantation
 • 2018 Ιατρική Διάλεξη, 1ο Συνέδριο Δομικών Παθήσεων, Αθήνα, Διαδερμική Αντικατάσταση σε Δίπτυχη Αορτική Βαλβίδα
 • 2019 Ιατρική Διάλεξη, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών: Διαδερμική Αντικατάσταση Αορτικής Βαλβίδας σε ασθενείς υψηλού χειρουργικού κινδύνου
 • 2019 Ιατρική Διάλεξη, 2ο Συνέδριο Δομικών Παθήσεων, Αθήνα, Διαδερμική Αντικατάσταση σε Δίπτυχη Αορτική Βαλβίδα
 • 2021 Ιατρική Διάλεξη, Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, Αθήνα: Valve-in-Valve Case (TAVI)
 • 2023 Ιατρική Διάλεξη, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, Γυναίκες και Στεφανιαία Νόσος