Θεραπεία της Περιφερικής Αρτηριακής Νόσου

Μερικές φορές, η περιφερική αρτηριακή νόσος μπορεί να ελεγχθεί με αλλαγές στον τρόπο ζωής. Αυτές περιλαμβάνουν τη διακοπή του καπνίσματος, την καθημερινή άσκηση και την πρόληψη και θεραπεία κάποιων προβλημάτων υγείας όπως ο διαβήτης, η αρτηριακή υπέρταση και η υψηλή χοληστερίνη. Υπάρχουν όμως και κάποια φάρμακα, τα οποία σε συνδυασμό με τις πιο πάνω αλλαγές μπορούν να σας βοηθήσουν. Εάν όμως η περιφερική αρτηριακή νόσος επιδεινώνεται, κάποιες επεμβάσεις (ενδοαγγειακές επεμβάσεις) μπορούν να βοηθήσουν να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής σας και να ανακουφιστείτε από τα συμπτώματα.

Χρησιμότητα των Ενδοαγγειακών Επεμβάσεων

Οι αλλαγές του τρόπου ζωής σας και η χορήγηση φαρμάκων δεν ανακουφίζουν πάντοτε τα συμπτώματα της περιφερικής αρτηριακής νόσου και γι’ αυτό το λόγο ο/η γιατρός σας πιθανότατα να σας προτείνει κάποιες κατάλληλες διαγνωστικές ή επεμβατικές πράξεις, για να έχετε ένα καλύτερο τελικό αποτέλεσμα.

Στο ενημερωτικό αυτό έντυπο αναπτύσσονται οι παρακάτω ενδοαγγειακές επεμβάσεις: