Στεφανιαίες αρτηρίες: Οι αγωγοί της ζωής στην καρδιά

Η καρδιά είναι ένας μυς περίπου στο μέγεθος μιας γροθιάς. Ο καρδιακός μυς δίνει ασταμάτητα σε όλο το σώμα μας αίμα που είναι γεμάτο με οξυγόνο για τη σωστή λειτουργία όλων των κυττάρων μας. Για να κάνει όμως σωστά τη δουλειά του, χρειάζεται κι αυτός οξυγονωμένο αίμα. Το αίμα παίρνει το οξυγόνο του από τους πνεύμονες. Από εκεί το οξυγονωμένο αίμα έρχεται στην καρδιά μέσα από τις στεφανιαίες αρτηρίες.

Φυσιολογικές στεφανιαίες αρτηρίες

Οι στεφανιαίες αρτηρίες είνα τρεις (Διάγραμμα) και βγαίνουν από ένα μεγάλο αγγείο που ονομάζεται αορτή. Η αορτή μεταφέρει αίμα από την καρδιά σε όλο το σώμα μας. Οι στεφανιαίες αρτηρίες δίνουν και άλλους μικρότερους κλάδους και περιβάλλουν όλη την καρδιά. Οταν είναι «υγιείς» ή αλλιώς φυσιολογικές, δίνουν αίμα πλούσιο σε οξυγόνο σε κάθε τμήμα του καρδιακού μυός.

Φυσιολογική Στεφανιαία αρτηρία

Μια φυσιολογική ή «υγιής» στεφανιαία αρτηρία μεταφέρει οξυγονωμένο αίμα με ευκολία στον καρδιακό μυ.

 

 

 

 

 

 

 

Στεφανιαία νόσος

Η στεφανιαία νόσος συμβαίνει όταν οι αρτηρίες της καρδιάς αρχίζουν να στενεύουν ή και να αποφράσσονται. Κατά συνέπεια, η παροχή οξυγονωμένου αίματος στην καρδιά είναι μειωμένη με κίνδυνο την υγεία του καρδιακού μυός.

Αποφραγμένες στεφανιαίες αρτηρίες

Η αιτία της στεφανιαίας νόσου είναι η αθηρωμάτωση («σκλήρυνση» ή «πάχυνση» του τοιχώματος των αρτηριών). Η αθηρωμάτωση αρχίζει με την εναπόθεση μιας πλάκας λίπους στο τοίχωμα της αρτηρίας. Αυτή η αθηρωματική πλάκα μειώνει την παροχή αίματος στην καρδιά. Καθώς η αθηρωματική πλάκα μεγαλώνει, η στεφανιαία αρτηρία στενεύει και μπορεί να αποφραχθεί. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η καρδιά σας δεν μπορεί να έχει το οξυγόνο που της είναι απαραίτητο όταν το χρειαστεί (π.χ σε σωματική άσκηση).

Στεφανιαία αρτηρία με «πάχυνση» του τοιχώματος

Στεφανιαία αρτηρία με σημαντική στένωση

Στεφανιαία αρτηρία με ολική απόφραξη

Η στεφανιαία νόσος ξεκινά με την εναπόθεση μιας πλάκας λίπους στις αρτηρίες της καρδιάς σαν αποτέλεσμα της υψηλής χοληστερίνης, του καπνίσματος ή της αυξημένης πίεσης. Καθώς η εναπόθεση λίπους αυξάνεται, η αρτηρία «στενεύει» και ταυτόχρονα ελαττώνεται και η παροχή οξυγονωμένου αίματος στον καρδιακό μυ. Εδώ ξεκινάνε και τα συμπτώματα της στεφανιαίας νόσου όπως η στηθάγχη. Η ταυτόχρονη παρουσία αθηρωματικής πλάκας και θρόμβου αποφράζει πλήρως την αρτηρία με συνέπεια τη διακοπή παροχής αίματος στον καρδιακό μυ και το έμφραγμα.