Μετά την τοποθέτηση stent στην καρωτίδα, θα χρειαστεί να μείνετε για ένα βράδυ στο νοσοκομείο για άμεση φροντίδα και παρακολούθηση. Στο σπίτι ακολουθείστε τις οδηγίες του/της γιατρού σας για τη σωστή ανάρρωση. Βεβαιωθείτε ότι τηρείτε τα ιατρικά σας ραντεβού μετά την επέμβαση για τη σωστή παρακολούθηση. Πιθανότατα, θα χρειαστεί να υποβληθείτε σε απεικονιστικές εξετάσεις (υπερηχογράφημα καρωτίδων) στον πρώτο μήνα, στους έξι μήνες και μετά σε ετήσια βάση για την επιβεβαίωση της διατήρησης του άριστου αποτελέσματος της επέμβασης.

Σύγκλειση της Τομής της Αρτηρίας

Η μικροσκοπική τομή στην αρτηρία όπου έγινε η παρακέντηση είτε συμπιέζεται με ελαστική περίδεση μετά το πέρας της επέμβασης, είτε είναι δυνατό να κλείσει με μία ειδική συσκευή σύγκλεισης (ράμμα ή κολλαγόνο). Το τελευταίο επιτρέπει τη γρηγορότερη κινητοποίησή σας, όταν το σημείο εισόδου στην αρτηρία είναι το πόδι.

Η Νοσηλεία

Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας σας, μία νοσηλεύτρια θα ελέγχει την αρτηριακή πίεση, το σφυγμό σας, καθώς και το σημείο παρακέντησης της αρτηρίας για πιθανή αιμορραγία. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας ή στο θάλαμό σας, όπου θα χρειαστεί να πάτε μετά την επέμβαση, θα είστε συνδεδεμένος/η με ένα μόνιτορ. Ταυτόχρονα, από τη φλέβα μπορεί να σας χορηγηθούν υγρά ή και φάρμακα για κάποιες ώρες.

Εξιτήριο από το Νοσοκομείο

Από το νοσοκομείο θα φύγετε όταν:

 • Η κατάσταση της υγείας σας είναι σταθερή
 • Η περιοχή παρακέντησης δεν αιμορραγεί
 • Δεν έχετε σημεία λοίμωξης στην περιοχή παρακέντησης
 • Οι υπόλοιπες διαγνωστικές και αιματολογικές εξετάσεις είναι φυσιολογικές

Εξιτήριο από το νοσοκομείο παίρνετε συνήθως την επόμενη ημέρα. Κάποιο οικογενειακό σας μέλος ή φίλος σας θα σας οδηγήσει στο σπίτι.


Ανάρρωση στο Σπίτι

Από τη στιγμή που θα πάτε στο σπίτι βεβαιωθείτε ότι κάνετε τα ακόλουθα: 

 • Παίρνετε τα αντιαιμοπεταλιακά φάρμακα σύμφωνα με τις οδηγίες του/της γιατρού σας. Αυτά χρειάζονται, για να εμποδίσουν τη δημιουργία θρόμβων στην περιοχή τοποθέτησης του stent. Είναι φυσιολογικό αυτά τα φάρμακα να προκαλούν εύκολα κάποιους μώλωπες στο δέρμα σας σε χτυπήματα. 
 • Αποφεύγετε να σηκώνετε βάρος μεγαλύτερο από πέντε κιλά για μερικές ημέρες. 
 • Σε δύο ημέρες, μπορείτε να οδηγήσετε κανονικά και να επιστρέψετε σε κανονικές δραστηριότητες, ενώ στην εργασία σας συνήθως μπορείτε να επιστρέψετε σε δύο εβδομάδες.
 • Προσπαθήστε να είστε «λογικοί» στη δραστηριότητά σας στην αρχή και μιλήστε με το/τη γιατρό σας πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε έντονη σωματική άσκηση.

Κλινική Παρακολούθηση

Μέσα σε ένα μήνα μετά την επέμβαση θα χρειαστεί να επισκεφτείτε το/τη γιατρό σας για κλινική εξέταση και άλλες εξετάσεις. Αυτές οι εξετάσεις μπορεί να περιλαμβάνουν ένα υπερηχογράφημα (triplex) αγγείων και ίσως μια απεικονιστική εξέταση του εγκεφάλου. Θα χρειαστεί να υποβάλλεστε σε υπερηχογραφική εξέταση της καρωτίδος στην οποία έγινε η αγγειοπλαστική κάθε έξι μήνες για τα πρώτα ένα με δύο χρόνια. Στη συνέχεια, η υπερηχογραφική εκτίμηση (triplex) συνιστάται σε ετήσια βάση. Θα χρειαστεί, επίσης, να παίρνετε και ένα συνδυασμό αντιαιμοπεταλιακών φαρμάκων για κάποιο χρονικό διάστημα (συνήθως 1-6 μήνες), και το πιο πιθανό επίσης είναι να παίρνετε ασπιρίνη συνέχεια. Σε σπάνιες περιπτώσεις, μπορεί να δημιουργηθεί επαναστένωση στο σημείο τοποθέτησης του stent στην καρωτίδα. Εάν αυτό συμβεί, τις περισσότερες φορές θεραπεύεται πάλι με τη μέθοδο της αγγειοπλαστικής.

Καλέστε το/τη Γιατρό σας εάν Έχετε:

 • Προβλήματα στην περιοχή παρακέντησης όπως πόνο, πρήξιμο, ερυθρότητα ή αιμορραγία.
 • Ψυχρότητα ή πόνο στο χέρι ή πόδι, στο οποίο έχει γίνει η παρακέντηση
 • Αίμα στα ούρα ή κόπρανα ή οποιαδήποτε αιμορραγία, ενώ παίρνετε αντιαιμοπεταλιακά φάρμακα
 • Έντονη κεφαλαλγία
 • Οποιοδήποτε σύμπτωμα αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου