Διπλώματα – Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος:

  • 1992 Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος, Λάρισα, #11952/1992
  • 1996 Δίπλωμα ΕCFMG, ΗΠΑ
  • 2000 Δίπλωμα Ειδικότητας Παθολογίας, Αμερικανική Επιτροπή Παθολογίας
  • 2003 Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος, Connecticut #041176, ΗΠΑ
  • 2003 Δίπλωμα Ειδικότητας Καρδιολογίας, Αμερικανική Επιτροπή Καρδιοαγγειακών Παθήσεων
  • 2003 Δίπλωμα Πυρηνικής Καρδιολογίας, Αμερικανική Εταιρεία Πυρηνικής Καρδιολογίας
  • 2004 Τίτλος Ειδικότητας Καρδιολογίας, Ελλάδα
  • 2004 Δίπλωμα Ειδικότητας Επεμβατικής Καρδιολογίας, Αμερικανική Επιτροπή Επεμβατικής Καρδιολογίας
  • 2007 Δίπλωμα Επεμβατικής Αντιμετώπισης (stenting) Καρωτίδων, Αμερικανική Επιτροπή Επεμβατικής Καρδιολογίας
  • 2018 Πιστοποιημένος χειριστής (Solo Implanter) – Διαδερμική τοποθέτηση αορτικής βαλβίδας, Medtronic