1986 Πρώτος σε σειρά επιτυχίας στην Ιατρική Σχολή Θεσσαλονίκης

1989-1992 Διακρίσεις στη Φαρμακολογία, Παθολογική Ανατομική, Νευρολογία, Παιδιατρική, Μαιευτική-Γυναικολογία, Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

1992 Στο υψηλότερο 10% της τάξης κατά την αποφοίτηση

1999 Αριστείο (Excellence) στην Επείγουσα Ιατρική, Νοσοκομείο NewtonWellesley

2002-2003 Επικεφαλής (Chief) Ειδικευόμενος Καρδιολογίας, Νοσοκομείο Hartford

2004 Υποτροφία Ιδρύματος Gerondelis, ΗΠΑ

2004 Βραβείο PyrtecMagna Cum Laude” για καλύτερη ετήσια ερευνητική δημοσίευση, Connecticut, ΗΠΑ