Επεμβάσεις για να βοηθήσετε την καρδιά σας

Ο/Η γιατρός σας σάς είπε ότι πιθανώς να έχετε στεφανιαία νόσο. Αυτό σημαίνει ότι τα αγγεία (στεφανιαίες αρτηρίες) που δίνουν αίμα και οξυγόνο στην καρδιά σας, μπορεί να έχουν κάποια στένωση ή και απόφραξη και σας συνέστησε να προχωρήσετε σε μια διαγνωστική εξέταση (στεφανιογραφία) για την επιβεβαίωση ή όχι του προβλήματός σας, καθώς και σε περαιτέρω επεμβατικές τεχνικές (αγγειοπλαστική – τοποθέτηση stent) εάν και εφόσον κριθεί απαραίτητο. Το παρόν ενημερωτικό έντυπο σας εξηγεί τις διαγνωστικές και επεμβατικές αυτές πράξεις που βοηθούν την καρδιά σας, ενώ παράλληλα σας δίνει και μερικές γενικές οδηγίες για να βελτιώσετε την υγεία της καρδιάς σας.

Συμπτώματα

Ο/Η γιατρός σας σάς είπε ότι πιθανώς να έχετε στεφανιαία νόσο. Αυτό σημαίνει ότι τα αγγεία (στεφανιαίες αρτηρίες) που δίνουν αίμα και οξυγόνο στην καρδιά σας, μπορεί να έχουν κάποια στένωση ή και απόφραξη και σας συνέστησε να προχωρήσετε σε μια διαγνωστική εξέταση (στεφανιογραφία) για την επιβεβαίωση ή όχι του προβλήματός σας, καθώς και σε περαιτέρω επεμβατικές τεχνικές (αγγειοπλαστική – τοποθέτηση stent) εάν και εφόσον κριθεί απαραίτητο. Το παρόν ενημερωτικό έντυπο σας εξηγεί τις διαγνωστικές και επεμβατικές αυτές πράξεις που βοηθούν την καρδιά σας, ενώ παράλληλα σας δίνει και μερικές γενικές οδηγίες για να βελτιώσετε την υγεία της καρδιάς σας.

 

  • Στηθάγχη
  • Δύσπνοια
  • Εφίδρωση
  • Αδυναμία ή και ζάλη