Αυθεντικά Άρθρα-Αναφορές:

 1. Thanopoulos BD, Papaioannou GI., Catheter occlusion of a pulmonary arteriovenus fistula in a patient 65 years old with paradoxical ischemic stroke. J Am Coll Cardiol Intv 2014;7(9):e113-114.
 2.  

 3. Papaioannou GI, Chatzis DG, Kotsanis, A et al. Organization, Structure and Data of the Hellenic Heart Registry on Percutaneous Coronary Interventions: A Step Forward Towards Outcomes Research. Hellenic J Cardiol 2014;55:227-234.
 4.  

 5. Lazopoulos G, Papaioannou GI, Kantartzis M. Cardiac Surgery for Ergotamine-Induced Multivalvular Heart Disease. Thorac Cardiovasc Surg 2013;61:435-437.
 6.  

 7. Kanakakis J, Ntalianis A, Papaioannou G et al. Stent for Life Initiative – the Greek experience. EuroΙntervention 2012;8:116-120.
 8.  

 9. Ahlberg AW, Kazi FA, Azemi T, Katten DM, O’Sullivan DM, Papaioannou GI, Danias PG, Heller GV. Usefulness of Stress Gated Technetium-99m Single Photon Emission Computed Tomographic Myocardial Perfusion Imaging for the Prediction of Cardiac Death in Patients with Moderate to Severe Left Ventricular Systolic Dysfunction and Suspected Coronary Artery Disease. Am J Cardiol 2012;109:26-30.
 10. Papaioannou GI, Apostolopoulos T, Stambola S et al. Late presentation of arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy. J Med Case Reports 2009;3:7235.
 11.  

 12. Tzinieris I, Papaioannou GI, Dragomanovits SI, Deliargyris EN. Minimizing Femoral Access Complications in Patients Undergoing Percutaneous Coronary Interventions: A Proposed Strategy of Bony Landmark Guided Femoral Access, Routine Access Site Angiography and Appropriate Use of Closure Devices. Hellenic J Cardiol 2007;48:127-33.
 13. Papaioannou GI, Kasapis C, Seip RL, et al. Value of peripheral vascular endothelial function in the detection of relative myocardial ischemia in asymptomatic type 2 diabetic patients who underwent myocardial perfusion imaging. J Nucl Cardiol 2006;13:362-8.
 14. Papaioannou GI, Seip RL, Grey NJ, et al. Brachial artery reactivity in asymptomatic patients with type 2 diabetes mellitus and microalbuminuria (From the Detection of Ischemia in Asymptomatic Diabetics-Brachial Artery Reactivity [DIAD-BAR] Study. Am J Cardiol 2004;94:294-299.
 15. Danias PG, Papaioannou GI, Ahlberg AW, et al. Usefulness of ECG-gated stress Tc-99m sestamibi SPECT imaging to differentiate ischemic from nonischemic cardiomyopathy. Am J Cardiol 2004;94:14-19.
 16.  

 17. Papaioannou GI, Lagasse M, Mather JF, Thompson PD. Treating hypothyroidism improves endothelial function. Metabolism 2004;53:278-279.
 18.  

 19. Papaioannou GI, Kluger J. Ineffective ICD therapy due to excessive alcohol and exercise. PACE 2002;25:1144-1145.
 20.  

 21. Economides P, Kaklamani V, Karavas I, Papaioannou GI, Supran S, Mirel D. Assessment of physicians responses to abnormal results of bone densitometry studies. Endocr Pract 2000;6:351-356.

Επιθεωρήσεις (Review Articles):

 1. Papaioannou GI, Heller GV. Risk assessment by myocardial perfusion imaging in patients with coronary revascularization, medical therapy, and before non-cardiac surgery. Cardiology Review 2003;11:60-72.

Κεφάλαια:

 1. Papaioannou GI. Myocardial perfusion imaging in patients with known coronary artery disease. In: Cerqueira MD, Heller GV eds. Nuclear Cardiology: Practical Applications. McGraw-Hill, 2003;21-31.
 2.  

 3. Heller GV, Papaioannou GI, Pennell DJ et al. Myocardial perfusion imaging in chronic ischemic heart disease. In: Sutton & Rutherford, eds. Clinical Cardiovascular Imaging: A Companion to Braunwald’s Heart Disease. 1st Edition. Elsevier – Saunders 2004;228-256.
 4.  

 5. Papaioannou GI, Manning WJ, Heller GV. Role of stress testing after coronary revascularization. In: UpToDate, Rose, BD (ed), UpToDate, Waltham, MA, 2007.
 6.  

 7. Papaioannou GI, Heller GV. Exercise myocardial perfusion imaging in the diagnosis and prognosis of coronary heart disease, In: UpToDate, Rose, BD (ed), UpToDate, Waltham, MA, 2007.

Περιλήψεις (Abstracts)-Προφορικές παρουσιάσεις (Oral presentations) σε διεθνή συνέδρια:

 1. Ziakas A, Papaioannou GI, Toutouzas K, et al. Use of the radial approach for coronary procedures in Greece (AIM RADIAL 2012). J Invasive Cardiol 2013;24(9):6.
 2. Athar H, Mamkin I, Shah AR, Papaioannou GI, et al. Decreased in-hospital mortality of patients with ST-segment elevation myocardial infarction treated with pharmacoinvasive therapy: Is benefit of facilitated PCI limited to prolonged door-to-balloon time? Circulation 2006;114:II-347.

 3. Papaioannou GI, Athar H, Dada MR, et al. Facilitated percutaneous coronary intervention is the optimal treatment strategy in patients with anterior myocardial infarction presenting to community hospitals within three hours of symptom onset. ESC Congress 2005:P460.

 4. Papaioannou GI, Athar H, Dada MR, et al. Predictors of contrast nephropathy in patients with ST-segment elevation myocardial infarction treated with primary angioplasty. ESC Congress 2005:2699.

 5. Deliargyris EN, Papaioannou GI, Tsaousis GS, et al. Direct thrombin inhibition with bivalirudin results in improved myocardial perfusion compared with heparin during primary or rescue angioplasty. AICT 2005.

 6. Tsaousis GS, Papaioannou GI, Lambrou SG et al. Closure of intracardiac communications in adults with cryptogenic stroke: the necessity of a multidisciplinary approach. AICT 2005.

 7. Lundbye J, Elkoustaf R, Papaioannou GI, et al. Independent predictors of ST-segment resolution in patients with ST-segment elevation acute myocardial infarction undergoing primary percutaneous coronary intervention. Catheter Cardiovasc Interv 2005;65:155.

 8. Athar H, Papaioannou GI, Dada MR, et al. Do women with ST-segment elevation myocardial infarction have a higher in-hospital mortality if transferred for percutaneous coronary intervention? The role of facilitated intervention. Catheter Cardiovasc Interv 2005;65:108.

 9. Athar H, Papaioannou GI, Dada MR, et al. Anemia and need for transfusion predict contrast nephropathy in patients with ST-segment elevation myocardial infarction treated with primary percutaneous coronary intervention. Catheter Cardiovasc Interv 2005;65:85.

 10. Papaioannou GI, Athar H, Patel SB, et al. Does facilitated percutaneous coronary intervention extend optimal door-to-balloon time in patients with ST-segment elevation myocardial infarction presenting in community hospitals? J Am Coll Cardiol 2005;45(Suppl A):193A.

 11. Ausef AH, Ahlberg AW, Papaioannou GI, et al. Stress Tc-99m sestamibi ECG-gated SPECT is effective for risk stratification of patients with left ventricular systolic dysfunction and suspected CAD. J Nucl Cardiol 2005;S55.

 12. Papaioannou GI, Dada MR, Patel SB, et al. Improved outcomes among patients with ST-Segment elevation myocardial infarction presenting to community hospitals and treated with facilitated percutaneous coronary intervention with antecedent bolus fibrinolytic and/or glycoprotein IIb/IIIa therapy. Circulation 2004;110(Suppl III):537.

 13. Ahmed MH, Lundbye JB, Sadiq I, Papaioannou GI et al. Anemia is an independent predictor of in-hospital mortality and late adverse clinical outcomes in patients undergoing percutaneous coronary intervention. Circulation 2004;110(Suppl III):493.

 14. Papaioannou GI, Lundbye J, Sadiq I, et al. Baseline anemia predicts adverse in-hospital outcomes in patients with ST-segment elevation myocardial infarction treated with primary angioplasty. Am J Cardiol 2004;94(Suppl):240E.

 15. Sadiq I, Athar H, Papaioannou GI, et al. Management of in-stent restenosis – Intracoronary brachytherapy vs drug-eluting stents. Am J Cardiol 2004;94(Suppl):147E.

 16. Sadiq I, Athar H, Amed MH, Papaioannou GI, et al. The evolving management of in-stent restenosis in the drug eluting stent era. Am J Cardiol 2004;94(Suppl):219E.

 17. Ahmed MH, Ahmed SU, Papaioannou GI, et al. Diabetes mellitus does not significantly impact percutaneous coronary outcomes in the current era of glycoprotein inhibitors and drug eluting stents. Am J Cardiol 2004;94(Suppl):100E.

 18. Ahmed MH, Elkoustaf RA, Papaioannou GI, et al. Gender does not impact the percutaneous coronary intervention outcome for non ST-segment elevation acute coronary syndrome. Am J Cardiol 2004;94(Suppl):203E.

 19. Papaioannou GI, Patel SB, Dada MR, et al. Renal insufficiency predicts adverse in-hospital outcomes in patients undergoing primary percutaneous coronary intervention for ST-segment elevation myocardial infarction. ESC Congress 2004:3028.

 20. Papaioannou GI, Seip RL, Grey NJ, et al. Peripheral vascular endothelial function and myocardial perfusion imaging in asymptomatis type 2 diabetics. ESC Congress 2004:3021.

 21. Papaioannou GI, Sadiq I, Ahmed MH, et al. A comparison of primary percutaneous intervention with and without adjunctive pharmacological reperfusion therapy in patients with acute ST-segment elevation myocardial infarction presenting in community hospitals. Catheter Cardiovasc Interv 2004;62:131.

 22. Papaioannou GI, Ahmed MH, Sadiq I, et al. Facilitated percutaneous intervention is associated with improved in-hospital outcomes in patients with acute myocardial infarction complicated by cardiogenic shock. Catheter Cardiovasc Interv 2004;62:131.

 23. Ahmed MH, Sadiq I, Papaioannou GI, et al. Percutaneous subclavian artery closure: A unique use of perclose. Catheter Cardiovasc Interv 2004;62:90.

 24. Ahmed MH, Mather JF, Papaioannou GI, et al. Predictors of red blood cell transfusion following percutaneous coronary intervention. Catheter Cardiovasc Interv 2004;62:116.

 25. Ahmed MH, Papaioannou GI, Sadiq I, et al. Anemia as a risk factor for chronic renal insufficiency in patients undergoing percutaneous intervention. Catheter Cardiovasc Interv 2004;62:118.

 26. Ahmed MH, Ahmed SU, Sadiq I, Papaioannou GI, et al. Patent foramen ovale closure in off-label patients with a single neurological event. Catheter Cardiovasc Interv 2004;62:107.

 27. Sadiq I, Papaioannou GI, Ahmed MH, et al. In-stent restenosis – Changing patterns of treatment in the drug-eluting stent era. Catheter Cardiovasc Interv 2004;62:123.

 28. Sadiq I, Ahmed MH, Papaioannou GI, et al. Stent thrombosis and drug-eluting stents in acute myocardial infarction. Catheter Cardiovasc Interv 2004;62:126.

 29. Papaioannou GI, Grey NJ, Seip RL, et al. Predictors of impaired vascular reactivity in asymptomatic type 2 diabetics. Diabetes 2003;52(Suppl. 1):A164.

 30. Papaioannou GI, Grey NJ, Seip RL, et al. Endothelial dysfunction in asymptomatic type 2 diabetics with and without microalbuminuria. Diabetes 2003;52(Suppl. 1):A164. 

Υπόλοιπες δημοσιεύσεις

 1. Επεμβατική, μη χειρουργική αντιμετώπιση αορτικής βαλβιδοπάθειας.Περιοδικό Ιατρικός Κόσμος, Ιούλιος-Δεκέμβριος 2015 .
 2.  

 3. Γυναίκες και Καρδιά. Περιοδικό Ιατρικός Κόσμος, Ιανουάριος-Απρίλιος 2013.
 4.  

 5. Ελάχιστα Επεμβατική Στεφανιογραφεία, Αγειοπλαστική, Κερκιδική προσπέλαση, χωρίς κίνδυνο αιμορραγίας,με γρήγορη κινητοποίηση και εξιτήριο σε λίγες ώρες. Περιοδικό Ιατρικός Κόσμος, Σεπτέμβρη-Δεκέμβρη 2012.
 6.  

 7. Ιδιαιτερότητες της κερκιδικής προσπέλασης για καρδιακό καθετηριασμό. Περιοδικό Καρδιά και Αγγεία, Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2010.
 8.  

 9. Εκτεταμένες αρτηριοφλεβώδεις επικοινωνίες αορτής, στεφανιαίων αγγείων και πνευμονικής αρτηρίας με συνύπαρξη στεφανιαίας νόσου. Περιοδικό Καρδιά και Αγγεία, Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2009.
 10.  

 11. Επιτυχημένη αγγειοπλαστική νεφρικής αρτηρίας σε ασθενή με ινομυική δυσπλασία και ανθεκτική αρτηριακή υπέρταση. Περιοδικό Καρδιά και Αγγεία, Μάρτιος-Απρίλιος 2009.
 12.  

 13. Παροδική δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας «δίκην μπαλονιού» (μυοκαρδιοπάθεια  takotsuboΠεριοδικό Καρδιά και Αγγεία, Μάρτιος-Απρίλιος 2008.
 14.  

 15. Αρρυθμιογόνος δυσπλασία της δεξιάς κοιλίας, όψιμης εκδήλωσης. Περιοδικό Καρδιά και Αγγεία, Μάρτιος-Απρίλιος 2007.
 16.  

 17. Επιτυχημένη αναρρόφηση θρόμβου σε ασθενή με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου με τη χρήση του καθετήρα exportΠεριοδικό Καρδιά και Αγγεία, Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2006.
 18.  

 19. Καρδιολογικές παθήσεις και ο ρόλος της επεμβατικής καρδιολογίας. Εφημερίδα Ελευθερία –  Θεσσαλικές Επιλογές, Μάρτιος 2006.
 20.  

 21. Επεμβατική μη χειρουργική αντιμετώπιση των αγγειακών εγκεφαλικών επειδοδίων: Ο ρόλος της σύγχρονης επεμβατικής καρδιολογίας. Περιοδικό Ιατρικός Κόσμος, Νοέμβριος 2005.
 22.  

 23. Γυναίκες και στεφανιαία νόσος – Ο μύθος καταρρίπτεται. Περιοδικό Ιατρικός Κόσμος, Σεπτέμβριος 2004.
 24.