Τοποθέτηση (Εμφύτευση) του stent

Το stent είναι ένα μικρό μεταλλικό πλέγμα είτε από ατσάλι είτε από μείγματα χρωμίου. Μετά τη διάνοιξη της αρτηρίας με το μπαλονάκι (αγγειοπλαστική), ακολουθεί συνήθως η τοποθέτηση του stent το οποίο και έχει σκοπό να διατηρήσει ανοιχτή την αρτηρία. Ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η τοποθέτηση του stent απεικονίζεται πιο κάτω.

Τοποθέτηση του stent στην αρτηρία

Το stent περνάει μέσα από τον ίδιο καθετήρα με τον οποίο και γίνεται η στεφανιογραφία. Είναι φορτωμένο σε ένα μπαλόνι και περνάει στο σημείο της στενωμένης αρτηρίας πάνω από ένα εύκαμπτο σύρμα. Η ακριβής τοποθέτηση παρακολουθείται στην οθόνη.

 

 

Εμφύτευση του stent

Το μπαλονάκι πάνω στο οποίο είναι τοποθετημένο το stent φουσκώνει και με αυτόν τον τρόπο ανοίγει και εμφυτεύεται το stent. Στη συνέχεια το μπαλονάκι ξεφουσκώνει και γίνεται ο τελικός έλεγχος της σωστής τοποθέτησης του stent.


Η αρτηρία παραμένει ανοιχτή

Το stent παραμένει ανοιχτό στη θέση του και προστατεύει με αυτόν τον τρόπο την επαναστένωση της αρτηρίας.


Φάρμακα που είναι απαραίτητα μετά την τοποθέτηση του stent

Μετά την εμφύτευση του stent είναι απαραίτητη για ένα χρονικό διάστημα (από 4 εβδομάδες έως και 1 έτος ή και περισσότερο) η ταυτόχρονη χορήγηση φαρμάκων που εμποδίζουν τη δημιουργία θρόμβου πάνω στο stent (αντιαιμοπεταλιακά φάρμακα). Το πιο πιθανό επίσης είναι να παίρνετε ασπιρίνη εφ’ όρου ζωής.