Νοσοκομειακές Θέσεις:                       

  • Επεμβατικός Καρδιολόγος, Αιμοδυναμικό Εργαστήριο, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών (2004-Σήμερα)
  • Επεμβατικός Καρδιολόγος, Διευθυντής Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου & Τμήματος Διαδερμικών Βαλβίδων, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών (2015-Σήμερα)
  • Επεμβατικός Καρδιολόγος, Διευθυντής Γ’ Καρδιολογικής Κλινικής, Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου & Τμήματος Διαδερμικών Βαλβίδων, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών (2022-Σήμερα)