1. 2000 – Ιατρική διάλεξη, Tufts University: «Αντιμετώπιση του χωρίς ανάσπαση του τμήματος ST (ΝSTEMI) εμφράγματος του μυοκαρδίου»

   


 2. 2002 – Ιατρική διάλεξη, Hartford Hospital: «Αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου και στεφανιαία κυκλοφορία»

   


 3. 2003 – Ιατρική διάλεξη, Hartford Hospital: «Αντιαιμοπεταλιακή θεραπεία και στεφανιαίες επεμβάσεις»

   


 4. 2005 – Ιατρική διάλεξη, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών: «Πρωτογενής και διευκολυνόμενη αγγειοπλαστική στο οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου με ανάσπαση του ST (STEMI). Ο ρόλος τριτοβάθμιων κέντρων περίθαλψης με 24-ωρη λειτουργία αιμοδυναμικού εργαστηρίου»

   


 5. 2006 – Ιατρική διάλεξη, Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, Αθήνα: «Αντιμετώπιση του οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου σε νοσοκομεία χωρίς αιμοδυναμικό εργαστήριο μετά την αρχική σταθεροποίηση»

   


 6. 2007 – Ιατρική Διάλεξη, Ομάδες Εργασίας Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, Θεσσαλονίκη: «Δημιουργία βάσης δεδομένων για την πανελλήνια καταγραφή των επεμβατικών στεφανιαίων επεμβάσεων»

   


 7. 2007 – Ιατρική Διάλεξη, Medtronic Global Board, Κωσταντινούπολη, Τουρκία: «Κλινική εφαρμογή του Endeavor Resolute σε ασθενείς με ιδιαίτερα ανατομικά χαρακτηριστικά»

   


 8. 2007 – Ιατρική Διάλεξη, ICE, Ιωάννινα: «Παρουσίαση επεμβατικού περιστατικού με ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά»

   


 9. 2008 – Ιατρική Διάλεξη, Ομάδες Εργασίας Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, Αθήνα: «Έναρξη λειτουργίας βάσης δεδομένων για την πανελλήνια καταγραφή των επεμβατικών στεφανιαίων επεμβάσεων»

   


 10. 2008 – Ιατρική Διάλεξη, ICE, Ιωάννινα: «Η πανελλήνια βάση δεδομένων στεφανιαίων επεμβάσεων – Αρχικές παρατηρήσεις»

   


 11. 2009 – Ιατρική Διάλεξη, Αγία Πετρούπολη, Ρωσία: «Endeavor Resolute stent – Ενδείξεις και περιορισμοί»

   


 12. 2009 – Ιατρική Διάλεξη, ICE, Ιωάννινα: «Αρχική παρουσίαση δεδομένων της Ελληνικής καταγραφής στεφανιαίων επεμβάσεων»

   


 13. 2010 – Ιατρική Διάλεξη, Ομάδες Εργασίας Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, Αθήνα: «Αρχική καταγραφή αποτελεσμάτων της πανελλήνιας βάσης δεδομένων στεφανιαίων επεμβάσεων»

   


 14. 2010Athens Cardiology Update: «Μετάγγιση αίματος μετά από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου: Φίλος ή εχθρός; Η μελέτη CADILLAC»

   


 15. 2012 – Ιατρική Διάλεξη, Ομάδες Εργασίας Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, Θεσσαλονίκη: «Αποτελεσματα 3 χρόνων της πανελλήνιας βάσης δεδομένων στεφανιαίων επεμβάσεων»

   


 16. 2014 – Ιατρική Διάλεξη, Επιστημονική Εταιρεία Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος: «Ειδικότητα στις ΗΠΑ»

   


 17. 2014 – Ιατρική Διάλεξη, Πρώτο Συνέδριο ESoDiMeSO: «Από τη δυσλειτουργία του ενδοθηλίου στην αθηροσκλήρωση»

   


 18. 2015 – Ιατρική Διάλεξη, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών: «Διαδερμική τοποθέτηση αορτικής βαλβίδας-Νεώτερα δεδομένα»

   


 19. 2015 – Ιατρική Διάλεξη, Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, Θεσσαλονίκη: «Βιοαπορροφήσιμα stents – Νεώτερα δεδομένα» Βίντεο στο link εδώ

   


 20. 2015 – Ιατρική Διάλεξη, Patras Primary Radial & Valves, Πάτρα: «Καθυστερήσεις στην εγκαθίδρυση δικτύων πρωτογενούς αγγειοπλαστικής στην Ελλάδα»

   


 21. 2016 – Ιατρική Διάλεξη, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, Πάτρα: «Διπλή αντιαιμοπεταλιακή αγωγή και στεφανιαία νόσος»

   


 22. 2016 – Ιατρική Διάλεξη, Athens Medical Leadership and Innovation I «Eπεμβατική Καρδιολογία και Δομικές Καρδιοπάθειες»

   


 23. 2017 – Ιατρική Διάλεξη, 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Θρόμβωση και την Αντιθρομβωτική Αγωγή: «Ιατρική Διάλεξη, Ενδοφλέβιοι αντιθρομβωτικοί παράγοντες στην αντιμετώπιση της στεφανιαίας νόσου»

   


 24. 2018 – Ιατρική Διάλεξη, Ομάδα Εργασίας Ηχωκαρδιογραφίας, Αθήνα: «Χρειάζεται το διοισοφάγειο υπερηχοκαρδιογράφημα κατά τη διάρκεια τοποθέτησης της αορτικής βαλβίδας;»

   


 25. 2018 – Ιατρική Διάλεξη, Αθήνα: «Athens Medical Leadership and Innovation II, Update in Transcatheter Aortic Valve Implantation»

   


 26. 2018 – Ιατρική Διάλεξη, 1ο Συνέδριο Δομικών Παθήσεων, Αθήνα: «Διαδερμική Αντικατάσταση σε Δίπτυχη Αορτική Βαλβίδα»

   


 27. 2019 – Ιατρική Διάλεξη, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών: «Διαδερμική Αντικατάσταση Αορτικής Βαλβίδας σε ασθενείς υψηλού χειρουργικού κινδύνου»

   


 28. 2019 – Ιατρική Διάλεξη, 2ο Συνέδριο Δομικών Παθήσεων, Αθήνα: «Διαδερμική Αντικατάσταση σε Δίπτυχη Αορτική Βαλβίδα»