1. 2000 – Ιατρική διάλεξη, Tufts University: “Αντιμετώπιση του χωρίς ανάσπαση του τμήματος ST (ΝSTEMI) εμφράγματος του μυοκαρδίου”

   


 2. 2002 – Ιατρική διάλεξη, Hartford Hospital: “Αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου και στεφανιαία κυκλοφορία”

   


 3. 2003 – Ιατρική διάλεξη, Hartford Hospital: “Αντιαιμοπεταλιακή θεραπεία και στεφανιαίες επεμβάσεις”

   


 4. 2005 – Ιατρική διάλεξη, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών: “Πρωτογενής και διευκολυνόμενη αγγειοπλαστική στο οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου με ανάσπαση του ST (STEMI). Ο ρόλος τριτοβάθμιων κέντρων περίθαλψης με 24-ωρη λειτουργία αιμοδυναμικού εργαστηρίου”

   


 5. 2006 – Ιατρική διάλεξη, Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, Αθήνα: “Αντιμετώπιση του οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου σε νοσοκομεία χωρίς αιμοδυναμικό εργαστήριο μετά την αρχική σταθεροποίηση”

   


 6. 2007 – Ιατρική Διάλεξη, Ομάδες Εργασίας Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, Θεσσαλονίκη: “Δημιουργία βάσης δεδομένων για την πανελλήνια καταγραφή των επεμβατικών στεφανιαίων επεμβάσεων”

   


 7. 2007 – Ιατρική Διάλεξη, Medtronic Global Board, Κωσταντινούπολη, Τουρκία: “Κλινική εφαρμογή του Endeavor Resolute σε ασθενείς με ιδιαίτερα ανατομικά χαρακτηριστικά”

   


 8. 2007 – Ιατρική Διάλεξη, ICE, Ιωάννινα: “Παρουσίαση επεμβατικού περιστατικού με ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά”

   


 9. 2008 – Ιατρική Διάλεξη, Ομάδες Εργασίας Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, Αθήνα: “Έναρξη λειτουργίας βάσης δεδομένων για την πανελλήνια καταγραφή των επεμβατικών στεφανιαίων επεμβάσεων”

   


 10. 2008 – Ιατρική Διάλεξη, ICE, Ιωάννινα: “Η πανελλήνια βάση δεδομένων στεφανιαίων επεμβάσεων – Αρχικές παρατηρήσεις”

   


 11. 2009 – Ιατρική Διάλεξη, Αγία Πετρούπολη, Ρωσία: “Endeavor Resolute stent – Ενδείξεις και περιορισμοί”

   


 12. 2009 – Ιατρική Διάλεξη, ICE, Ιωάννινα: “Αρχική παρουσίαση δεδομένων της Ελληνικής καταγραφής στεφανιαίων επεμβάσεων”

   


 13. 2010 – Ιατρική Διάλεξη, Ομάδες Εργασίας Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, Αθήνα: “Αρχική καταγραφή αποτελεσμάτων της πανελλήνιας βάσης δεδομένων στεφανιαίων επεμβάσεων”

   


 14. 2010Athens Cardiology Update: “Μετάγγιση αίματος μετά από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου: Φίλος ή εχθρός; Η μελέτη CADILLAC”

   


 15. 2012 – Ιατρική Διάλεξη, Ομάδες Εργασίας Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, Θεσσαλονίκη: “Αποτελεσματα 3 χρόνων της πανελλήνιας βάσης δεδομένων στεφανιαίων επεμβάσεων”

   


 16. 2014 – Ιατρική Διάλεξη, Επιστημονική Εταιρεία Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος: “Ειδικότητα στις ΗΠΑ”

   


 17. 2014 – Ιατρική Διάλεξη, Πρώτο Συνέδριο ESoDiMeSO: “Από τη δυσλειτουργία του ενδοθηλίου στην αθηροσκλήρωση”

   


 18. 2015 – Ιατρική Διάλεξη, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών: “Διαδερμική τοποθέτηση αορτικής βαλβίδας-Νεώτερα δεδομένα”

   


 19. 2015 – Ιατρική Διάλεξη, Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, Θεσσαλονίκη: “Βιοαπορροφήσιμα stents – Νεώτερα δεδομένα” Βίντεο στο link εδώ

   


 20. 2015 – Ιατρική Διάλεξη, Patras Primary Radial & Valves, Πάτρα: “Καθυστερήσεις στην εγκαθίδρυση δικτύων πρωτογενούς αγγειοπλαστικής στην Ελλάδα”

   


 21. 2016 – Ιατρική Διάλεξη, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, Πάτρα: “Διπλή αντιαιμοπεταλιακή αγωγή και στεφανιαία νόσος”

   


 22. 2016 – Ιατρική Διάλεξη, Athens Medical Leadership and Innovation I “Eπεμβατική Καρδιολογία και Δομικές Καρδιοπάθειες”

   


 23. 2017 – Ιατρική Διάλεξη, 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Θρόμβωση και την Αντιθρομβωτική Αγωγή: “Ιατρική Διάλεξη, Ενδοφλέβιοι αντιθρομβωτικοί παράγοντες στην αντιμετώπιση της στεφανιαίας νόσου”

   


 24. 2018 – Ιατρική Διάλεξη, Ομάδα Εργασίας Ηχωκαρδιογραφίας, Αθήνα: “Χρειάζεται το διοισοφάγειο υπερηχοκαρδιογράφημα κατά τη διάρκεια τοποθέτησης της αορτικής βαλβίδας;”

   


 25. 2018 – Ιατρική Διάλεξη, Αθήνα: “Athens Medical Leadership and Innovation II, Update in Transcatheter Aortic Valve Implantation”

   


 26. 2018 – Ιατρική Διάλεξη, 1ο Συνέδριο Δομικών Παθήσεων, Αθήνα: “Διαδερμική Αντικατάσταση σε Δίπτυχη Αορτική Βαλβίδα”

   


 27. 2019 – Ιατρική Διάλεξη, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών: “Διαδερμική Αντικατάσταση Αορτικής Βαλβίδας σε ασθενείς υψηλού χειρουργικού κινδύνου”

   


 28. 2019 – Ιατρική Διάλεξη, 2ο Συνέδριο Δομικών Παθήσεων, Αθήνα: “Διαδερμική Αντικατάσταση σε Δίπτυχη Αορτική Βαλβίδα”

   


 29. 2021 – Ιατρική Διάλεξη, Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, Αθήνα: “Valve-in-Valve Case (TAVI)”