Τοποθέτηση (Εμφύτευση) του Stent

Το stent είναι ένα μεταλλικό πλέγμα είτε από ατσάλι, είτε από μείγματα χρωμίου, είτε από νιτινόλη. Μετά τη διάνοιξη της αρτηρίας με το μπαλονάκι (αγγειοπλαστική) ακολουθεί συνήθως η τοποθέτηση stent, το οποίο και έχει σαν σκοπό να διατηρήσει ανοιχτή την αρτηρία. Ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η τοποθέτηση του stent απεικονίζεται πιο κάτω.

Τοποθέτηση του stent

Το stent περνάει μέσα από τον ίδιο καθετήρα με τον οποίο γίνεται η αγγειογραφία. Είναι φορτωμένο σε ένα μπαλονάκι και περνάει στο σημείο της στενωμένης αρτηρίας πάνω από ένα σύρμα. Η ακριβής τοποθέτηση παρακολουθείται στην οθόνη.
Εμφύτευση του stent

Το μπαλονάκι πάνω στο οποίο είναι τοποθετημένο το stent φουσκώνει και με αυτό τον τρόπο ανοίγει και εμφυτεύεται το stent. Στη συνέχεια, το μπαλονάκι ξεφουσκώνει και γίνεται ο τελικός έλεγχος της σωστής τοποθέτησης του stent με αγγειογραφία.

Η αρτηρία παραμένει ανοιχτή

Το stent παραμένει στη θέση του και διατηρεί την αρτηρία ανοιχτή.

Φαρμακευτική Αγωγή μετά την Επέμβαση

Μετά την αγγειοπλαστική ή και εμφύτευση του stent, είναι απαραίτητη για ένα χρονικό διάστημα (από 4 εβδομάδες έως και 6 μήνες ή και περισσότερο) η ταυτόχρονη χορήγηση φαρμάκων που εμποδίζουν τη δημιουργία θρόμβου πάνω στο stent (αντιαιμοπεταλιακά φάρμακα). Το πιο πιθανό, επίσης, είναι να παίρνετε ασπιρίνη εφ’ όρου ζωής.