Αγγειοπλαστική

Η αγγειοπλαστική («μπαλονάκι») έχει σαν σκοπό τη διάνοιξη της στενωμένης αρτηρίας και τη βελτίωση της παροχής οξυγονωμένου αίματος στο όργανo ή στο μυ που πάσχει. Επιτυγχάνεται με την εισαγωγή ενός μικρού καθετήρα με ένα μπαλονάκι στο άκρο του στο ακριβές σημείο της στένωσης της πάσχουσας αρτηρίας. Το μπαλονάκι φουσκώνει και συμπιέζει την αθηρωματική πλάκα στο τοίχωμα της αρτηρίας διανοίγοντας έτσι το αγγείο.

Τοποθέτηση του μπαλονιού

Το μπαλονάκι περνάει μέσα από τον ίδιο τον καθετήρα με τον οποίο γίνεται και η αγγειογραφία. Φορτώνεται σε ένα σύρμα, το οποίο αρχικά περνάει διαμέσου της στενωμένης αρτηρίας. Η τοποθέτηση παρακολουθείται στην οθόνη.

Το «φούσκωμα» του μπαλονιού

Μετά την ακριβή τοποθέτηση, το μπαλονάκι φουσκώνει και ξεφουσκώνει αρκετές φορές και διανοίγει την αρτηρία.


Βελτίωση της ροής του αίματος

Μετά την αγγειοπλαστική, το πιο πιθανό βήμα είναι η τοποθέτηση stent (σελίδα 11). Με την αθηρωματική πλάκα συμπιεσμένη στο τοίχωμα της αρτηρίας, παρατηρείται σαφής και άμεση βελτίωση της ροής του αίματος στο όργανo ή στο μυ που πάσχει.