Αγγειοπλαστική

Η αγγειοπλαστική («μπαλονάκι») έχει σαν σκοπό τη διάνοιξη της στενωμένης αρτηρίας και τη βελτίωση της παροχής οξυγονωμένου αίματος στον καρδιακό μυ. Επιτυγχάνεται με την εισαγωγή ενός μικρού καθετήρα με ένα μπαλονάκι στο άκρο του και στο ακριβές σημείο της στένωσης της στεφανιαίας αρτηρίας. Το μπαλονάκι φουσκώνει και συμπιέζει στο τοίχωμα της αρτηρίας την αθηρωματική πλάκα διανοίγοντας έτσι το αγγείο.

Τοποθέτηση του μπαλονιού

Το μπαλονάκι περνάει μέσα από τον ίδιο καθετήρα με τον οποίο και γίνεται η στεφανιογραφία. Φορτώνεται σε ένα εύκαμπτο σύρμα το οποίο αρχικά περνάει διαμέσω της στενωμένης αρτηρίας. Η τοποθέτηση παρακολουθείται στην οθόνη.

 

 

 

Το «φούσκωμα» του μπαλονιού

Μετά την ακριβή τοποθέτηση, το μπαλονάκι φουσκώνει και ξεφουσκώνει μερικές φορές και διανοίγει την αρτηρία συμπιέζοντας την αθηρωματική πλάκα στο τοίχωμα της στεφανιαίας αρτηρίας.

Βελτίωση της ροής αίματος

Μετά την αγγειοπλαστική,το πιο πιθανό βήμα είναι η τοποθέτηση stent (σελ. 9). Με την αθηρωματική πλάκα συμπιεσμένη στο τοίχωμα της αρτηρίας παρατηρείται σαφής και άμεση βελτίωση της ροής αίματος στον καρδιακό μυ.