Εκπαίδευση:

  • 1986-1992 Πτυχίο Ιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Ιατρική Σχολή, Θεσσαλονίκη
  • 2002-2004 Δίπλωμα Μάστερ, Πανεπιστήμιο του Connecticut, Σχολή Δημόσιας Υγείας

Μεταπτυχιακές Σπουδές:

  • 1992-1994 Έφεδρος Αξιωματικός, 32η Ταξιαρχία Πεζοναυτών, Βόλος
  • 1994-1996 Αγροτικός Ιατρός, Εθνικό Σύστημα Υγείας, Μακρυχώρι, Λάρισα
  • 1996-1997 Ειδικευόμενος Παθολογίας, Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
  • 1997-2000 Ειδικευόμενος Παθολογίας, Νοσοκομείο NewtonWellesley, Πανεπιστήμιο Tufts, Βοστώνη, ΗΠΑ
  • 2000-2003 Ειδικευόμενος Καρδιολογίας, Νοσοκομείο Hartford, Πανεπιστήμιο Connecticut, ΗΠΑ
  • 2003-2004 Εξειδίκευση στην Επεμβατική Καρδιολογία, Νοσοκομείο Hartford, Πανεπιστήμιο Connecticut, ΗΠΑ