2000 Δυσλειτουργία του ενδοθηλίου και σακχαρώδης διαβήτης, $50.000, Νοσοκομείο Hartford, $175.000 (Dupont Pharmaceutical), Κύριος Ερευνητής

2001 Δυσλειτουργία του ενδοθηλίου και νοσήματα του θυροειδή αδένα, $50.000, Νοσοκομείο Hartford, Κύριος Ερευνητής

2001 Αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου και στεφανιαία ισχαιμία, $50.000, Νοσοκομείο Hartford, Κύριος Ερευνητής

2002 Σύγγκριση κλινικών αποτελεσμάτων μεταξύ ασθενών με ισχαιμική και μη ισχαιμική μυοκαρδιοπάθεια μετά από διάγνωση με στεφανιογραφία ή σπινθηρογράφημα μυοκαρδίου, Νοσοκομείο Hartford, Κύριος Ερευνητής

2003 Συνδυασμένη θεραπεία του με ανάσπαση του ST εμφράγματος του μυοκαρδίου (Facilitated PCI), Αναδρομική Μελέτη 6 χρόνων (2000-2005), Νοσοκομείο Hartford, Κύριος Ερευνητής

2005 Taxus Liberte Olympia Registry, Πολυκεντρική κλινική μελέτη στεφανιαίων επεμβάσεων σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

2006 Ελληνική βάση δεδομένων καταγραφής επεμβατικών στεφανιαίων πράξεων, Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία – Ομάδα Εργασίας Επεμβατικής Καρδιολογίας, Κύριος Ερευνητής

2006 Ελληνική καταγραφή διαδερμικών στεφανιαίων και μη στεφανιαίων επεμβάσεων-Ευρωπαϊκή Καταγραφή (EAPCI), Εθνικός Αντιπρόσωπος

2008 Medtronic Resolute International Registry, Πολυκεντρική κλινική μελέτη στεφανιαίων επεμβάσεων σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

2012 Μελέτη καταγραφής παραμέτρων ποιότητας, μέτρων επίδοσης και κλινικών αποτελεσμάτων σε ασθενείς με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, Κύριος Ερευνητής

Επιθεώρηση εγγράφων (reviewer) σε διεθνή περιοδικά:

  • Metabolism Clinical and Experimental
  • Heart
  • American Journal of Cardiology
  • Medical Science Monitor
  • Journal of Cardiothoracic Surgery
  • Hellenic Journal of Cardiology