Μετά την επέμβαση

Μετά τη στεφανιογραφία ή και την επέμβαση της αγγειοπλαστικής και την τοποθέτηση του stent, θα επιστρέψετε στη μονάδα εντατικής θεραπείας ή στο θάλαμό σας. Εκεί θα χρειαστεί να παραμείνετε ξαπλωμένος/η για κάποιες ώρες. Εξιτήριο από το νοσοκομείο θα πάρετε την επόμενη ημέρα. Πριν φύγετε θα σας δοθούν όλες οι απαραίτητες οδηγίες καθώς και οι όποιες αλλαγές στη φαρμακευτική σας αγωγή.

Σύγκλειση της τομής της αρτηρίας

Η μικροσκοπική τομή στην αρτηρία είτε συμπιέζεται με ελαστική περίδεση μετά το πέρας της επέμβασης είτε είναι δυνατόν να κλείσει με μία ειδική συσκευή σύγκλεισης (ράμμα ή κολλαγόνο). Το τελευταίο επιτρέπει τη γρηγορότερη κινητοποίησή σας, όταν το σημείο εισόδου στην αρτηρία είναι το πόδι.

Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας σας

Μια νοσηλεύτρια θα ελέγχει την αρτηριακή σας πίεση, το σφυγμό σας, καθώς και το σημείο παρακέντησης της αρτηρίας για πιθανή αιμορραγία. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας ή και στο θάλαμό σας θα είστε συνδεδεμένος/η σε ένα μόνιτορ. Ταυτόχρονα, από τη φλέβα μπορεί να σας χορηγηθούν υγρά ή και φάρμακα για κάποιες ώρες.


Ειδοποιήστε τη νοσηλεύτρια εάν:

  • Αισθανθείτε πόνο στο στήθος ή στη περιοχή της παρακέντησης της αρτηρίας
  • Αισθανθείτε μούδιασμα, ζέστη ή πρήξιμο στην περιοχή της παρακέντησης της αρτηρίας

Ανάρρωση στο σπίτι

Πριν την έξοδό σας από το νοσοκομείο θα ενημερωθείτε για το τι ακριβώς θα πρέπει να κάνετε κατά την ανάρρωσή σας στο σπίτι καθώς και για την κλινική σας παρακολούθηση. Δε συνιστάται να οδηγήσετε για 48 ώρες μετά την επέμβαση.

Οι πρώτες ημέρες

Στο σημείο παρακέντησης της αρτηρίας και κάτω από το δέρμα μπορεί να παρατηρήσετε ένα μικρό σκληρό έπαρμα που έχει το μέγεθος μιας ελιάς. Δεν είναι ανησυχητικό. ΄Ισως να υπάρχει και ένας μικρός μώλωπας, πράγμα συχνό, ο οποίος θα υποχωρήσει σχετικά γρήγορα και χωρίς προβλήματα. Σε δύο ημέρες μπορείτε να επιστρέψετε στις κανονικές σας δραστηριότητες, ενώ στην εργασία σας συνήθως σε δύο εβδομάδες. Προσπαθήστε να είστε «λογικοί» στη δραστηριότητά σας στην αρχή και μιλήστε με το/τη γιατρό σας πριν ξεκινήστε οποιαδήποτε έντονη σωματική άσκηση.

Κλινική παρακολούθηση 

Είναι απαραίτητο να βλέπετε το/τη γιατρό σας σε τακτά χρονικά διαστήματα μετά την επέμβαση. Ενώ στην πλειονότητα των περιπτώσεων τα stent παραμένουν ανοιχτά, σε ένα πολύ μικρό ποσοστό μπορεί να επαναστενωθούν ή και να αποφραχθούν. Αυτό ανιχνεύεται, στην πλειοψηφία, με τη σωστή κλινική παρακολούθηση ή και τη δοκιμασία κόπωσης.


Καλέστε το γιατρό σας εάν έχετε:

  • Πόνο, πρήξιμο, ερυθρότητα, αιμορραγία ή υγρό στο σημείο παρακέντησης
  • Στηθάγχη
  • Πόνο, ψυχρότητα ή μπλέ χρώμα στο χέρι ή πόδι όπου έγινε η παρακέντηση
  • Αίμα στα ούρα ή κόπρανα
  • Οποιαδήποτε αιμορραγία, ενώ παίρνετε τα αντιαιμοπεταλικά φάρμακα