1992 Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας

1996 Ιατρικός Ελληνικός Σύλλογος Νέας Αγγλίας, Βοστώνη, ΗΠΑ

1997 Ιατρικός Σύλλογος Massachusetts, ΗΠΑ

1998 Αμερικανική Ιατρική Εταιρεία (ΑΜΑ)

1999 Αμερικανικό Κολλέγιο Καρδιολογίας (ACC)

2003 Ιατρικός Σύλλογος Connecticut, ΗΠΑ

2004 Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ)

2004 Μέλος, Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία (ΕΚΕ)

2004 Μέλος, Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία (ESC)

2004 Fellow, Αμερικανική Εταιρεία Στεφανιογραφίας και Επεμβατικής Καρδιολογίας (SCAI)

2005 Fellow, Αμερικανικό Κολλέγιο Καρδιολογίας (ACC)

2006 Μέλος, Ομάδα Εργασίας Επεμβατικής Καρδιολογίας,Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία

2006 Μέλος, Ευρωπαϊκή Εταιρεία Επεμβατικής Καρδιολογίας (EAPCI)