Αμέσως μετά την Επέμβαση

Μετά την αγγειογραφία και την επέμβαση της αγγειοπλαστικής, θα επιστρέψετε στη μονάδα εντατικής θεραπείας ή στο θάλαμό σας. Εκεί, θα χρειαστεί να παραμείνετε ξαπλωμένος/η για κάποιες ώρες. Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας σας, θα παρακολουθείται στενά η ροή του αίματος στην περιοχή της επέμβασης. Εξιτήριο από το νοσοκομείο θα πάρετε την επόμενη μέρα. Πριν φύγετε, θα σας δοθούν όλες οι απαραίτητες οδηγίες, καθώς και οι όποιες αλλαγές στη φαρμακευτική σας αγωγή.

Σύγκλειση της Τομής

Η μικροσκοπική τομή στην αρτηρία είτε συμπιέζεται με ελαστική περίδεση μετά το πέρας της επέμβασης είτε είναι δυνατό να κλείσει με μία ειδική συσκευή σύγκλεισης (ράμμα ή κολλαγόνο). Το τελευταίο επιτρέπει τη γρηγορότερη κινητοποίησή σας, όταν το σημείο εισόδου στην αρτηρία είναι το πόδι.

Κατά τη Διάρκεια της Νοσηλείας σας

Μια νοσηλεύτρια θα ελέγχει την αρτηριακή σας πίεση, το σφυγμό σας, καθώς και το σημείο παρακέντησης της αρτηρίας για πιθανή αιμορραγία. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας ή στο θάλαμό σας πιθανόν να είστε συνδεδεμένος/η σε ένα μόνιτορ. Ταυτόχρονα, από τη φλέβα μπορεί να σας χορηγηθούν υγρά ή και φάρμακα για κάποιες ώρες.

Ειδοποιήστε τη νοσηλεύτρια εάν:

  • Αισθανθείτε πόνο στο στήθος ή στην περιοχή παρακέντησης της αρτηρίας
  • Αισθανθείτε μούδιασμα, ζέστη ή πρήξιμο στην περιοχή παρακέντησης της αρτηρίας.

Ανάρρωση στο Σπίτι

Πριν την έξοδό σας από το νοσοκομείο θα ενημερωθείτε για το τι ακριβώς θα πρέπει να κάνετε κατά την ανάρρωσή σας στο σπίτι, καθώς και για την κλινική σας παρακολούθηση. Δε συνιστάται να οδηγήσετε για 48 ώρες μετά την επέμβαση.

Οι Πρώτες Ημέρες

Στο σημείο παρακέντησης της αρτηρίας και κάτω από το δέρμα μπορεί να παρατηρήσετε ένα μικρό σκληρό έπαρμα που έχει το μέγεθος μιας μικρής ελιάς. Δεν είναι ανησυχητικό. Ίσως να υπάρχει και ένας μικρός μώλωπας, πράγμα συχνό, ο οποίος θα υποχωρήσει σχετικά γρήγορα και χωρίς προβλήματα. Σε δύο ημέρες μπορείτε να επιστρέψετε στις κανονικές σας δραστηριότητες, ενώ στην εργασία σας συνήθως σε δύο εβδομάδες. Προσπαθήστε να είστε «λογικοί» στη δραστηριότητά σας στην αρχή και μιλήστε με το/τη γιατρό σας πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε έντονη σωματική άσκηση.

Κλινική Παρακολούθηση

Είναι απαραίτητο να βλέπετε το/τη γιατρό σας σε τακτά χρονικά διαστήματα μετά την επέμβαση. Ενώ στην πλειονότητα των περιπτώσεων τα stent παραμένουν ανοικτά, σε ένα πολύ μικρό ποσοστό μπορούν να επαναστενωθούν ή και να αποφραχθούν. Αυτό ανιχνεύεται, στις περισσότερες περιπτώσεις, με τη σωστή κλινική παρακολούθηση και απεικονιστικές εξετάσεις. Αν αυτό συμβεί, μία δεύτερη αγγειοπλαστική μπορεί να επαναδιανοίξει την αρτηρία και να θεραπεύσει τα συμπτώματά σας.

Καλέστε το/τη Γιατρό σας εάν Έχετε:

  • Πόνο, πρήξιμο, ερυθρότητα, αιμορραγία ή υγρό στο σημείο παρακέντησης
  • Πόνο στο στήθος ή δύσπνοια
  • Πόνο, ψυχρότητα ή αλλαγή του χρώματος στο χέρι ή πόδι όπου έγινε η παρακέντηση ή επέμβαση
  • Πυρετό με θερμοκρασία μεγαλύτερη από 38,5ο C
  • Αίμα στα ούρα ή κόπρανα
  • Οποιαδήποτε αιμορραγία, ενώ παίρνετε τα αντιαιμοπεταλιακά φάρμακα
  • Συμπτώματα παρόμοια με αυτά που είχατε πριν την επέμβαση της αγγειοπλαστικής