Το αίμα μεταφέρει οξυγόνο και θρεπτικά συστατικά σε όλο το σώμα. Ο εγκέφαλος χρειάζεται μία σταθερή ροή αίματος, για να λειτουργήσει. Η στένωση ή η δημιουργία θρόμβων μέσα στα αγγεία που μεταφέρουν αίμα στον εγκέφαλο έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση της παροχής οξυγόνου και θρεπτικών συστατικών. Κατ΄αυτόν τον τρόπο προσβάλλεται μία περιοχή του εγκεφάλου, με συνέπεια την απώλεια λειτουργίας τμήματός του και την έκπτωση συγκεκριμένων λειτουργιών του σώματος.

Από την Καρδιά στον Εγκέφαλο

Η καρδιά στέλνει αίμα σε ολόκληρο το σώμα. Τα αγγεία, τα οποία ονομάζονται αρτηρίες, μεταφέρουν το αίμα στα άκρα και στα διάφορα όργανα συμπεριλαμβανομένου και του εγκεφάλου. Οι καρωτίδες είναι δύο από τις κύριες αρτηρίες παροχής αίματος στον εγκέφαλο. Υπάρχουν δύο κοινές καρωτίδες, με την καθεμιά να βρίσκεται στην μία πλευρά του τραχήλου. Κάθε κοινή καρωτίδα χωρίζεται σε δύο κλάδους: Την έσω καρωτίδα, που μεταφέρει αίμα μέσα στον εγκέφαλο και την έξω καρωτίδα, που μεταφέρει αίμα στο πρόσωπο και στο δέρμα. 

Φυσιολογική (Υγιής) Καρωτίδα

Όταν οι καρωτίδες είναι φυσιολογικές («υγιείς»), το τοίχωμα των αρτηριών είναι λείο. Οι αρτηρίες είναι ανοιχτές επιτρέποντας τη ροή του αίματος ελεύθερα προς τον εγκέφαλο, ο οποίος και παίρνει όλο το αίμα που χρειάζεται, για να λειτουργήσει σωστά. 

Μία φυσιολογική καρωτίδα επιτρέπει ελεύθερα τη ροή του αίματος προς τον εγκέφαλο.