Μία λεπτομερής ιατρική εκτίμηση από το/τη γιατρό σας, καθώς και διαγνωστικές εξετάσεις, μπορούν να διαπιστώσουν εάν η νόσος των καρωτίδων είναι τέτοιου βαθμού, ώστε να χρειάζεστε περαιτέρω θεραπεία, όπως και εάν η επεμβατική τοποθέτηση stent είναι η καταλληλότερη θεραπεία για σας.

Ιατρικό Ιστορικό

Ο/Η γιατρός σας θα σας ρωτήσει αν είχατε ποτέ συμπτώματα παροδικού ή μόνιμου αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου. Επίσης, θα πρέπει να αναφέρετε άλλους παράγοντες κινδύνου που πιθανώς έχετε, όπως το κάπνισμα, ο διαβήτης και η υψηλή αρτηριακή πίεση, καθώς και άλλα προβλήματα υγείας όπως καρδιακή νόσο, νεφρική νόσο ή νόσο των πνευμόνων. Είναι πολύ σημαντικό να αναφέρετε προηγούμενες θεραπείες και πιθανές χειρουργικές επεμβάσεις για προβλήματα των αγγείων.  

Φυσική Εξέταση

Κατά τη διάρκεια της φυσικής εξέτασης, ο/η γιατρός θα εξετάσει προσεκτικά την αρτηριακή σας πίεση και το σφυγμό. Θα ακροαστεί προσεκτικά τις καρωτίδες για έναν ήχο που παράγει το αίμα όταν περνάει μέσα από μία στενωμένη αρτηρία. Είναι πιθανό να έχετε σημαντική στένωση, χωρίς να έχετε αυτόν τον ήχο. Τα αγγεία των ματιών σας πιθανώς θα χρειαστεί να ελεγχθούν για μικρές εστίες εμβολής που συχνά συνοδεύουν τη στένωση των καρωτίδων. Ο/Η γιατρός σας, επίσης, θα κοιτάξει και τις επιπτώσεις του προηγούμενου αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου. Σ’ αυτό περιλαμβάνονται ο έλεγχος των αντανακλαστικών, δύναμης, όρασης ή αισθητικότητας και η ικανότητα να αντιλαμβάνεστε και να χρησιμοποιείτε την ομιλία.

 Υπερηχογράφημα (Triplex) Αρτηριών

Το υπερηχογράφημα αγγείων είναι μία μη επεμβατική διαγνωστική πράξη. Με τη βοήθεια ηχοκυμάτων και ενός scanner καταγράφεται η εικόνα των καρωτίδων στον τράχηλο και γίνεται έλεγχος για πιθανή στένωση. Ταυτόχρονα, γίνεται και η μέτρηση της αιματικής ροής διαμέσου των αρτηριών. Τα συνολικά αποτελέσματα αναδεικνύουν ποια από τις καρωτίδες χρειάζεται περαιτέρω θεραπεία. 

Άλλες Απεικονιστικές Εξετάσεις

Οι πιο κάτω διαγνωστικές εξετάσεις ελέγχουν τον εγκέφαλο για σημάδια πρόσφατου ή παλαιού αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου. Επίσης, μπορούν να καταγράψουν εικόνες των καρωτίδων.

1. Αξονική Τομογραφία/Αγγειογραφία:  Διαδοχικές ακτίνες Χ παίρνονται με ένα ειδικό μηχάνημα. Ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής χρησιμοποιεί αυτές τις ακτίνες Χ, για να δημιουργήσει τρισδιάστατες εικόνες. Για την απεικόνιση των αρτηριών είναι απαραίτητη η χρησιμοποίηση σκιαγραφικού υλικού για την ευκρινέστερη καταγραφή τους.

2. Μαγνητική Τομογραφία/Αγγειογραφία: Η διαγνωστική αυτή εξέταση χρησιμοποιεί έναν ισχυρό μαγνήτη, για να απεικονίσει λεπτομερείς εικόνες του εγκεφάλου. Ένα είδος σκιαγραφικού υλικού, το οποίο είναι διαφορετικό από το σκιαγραφικό υλικό που χρησιμοποιείται στην αξονική αγγειογραφία, χρησιμοποιείται για την ευκρινέστερη απεικόνιση των αρτηριών.

Αγγειογραφία

Είναι η τελική διαγνωστική εξέταση που μας δίνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, για να πάρουμε αποφάσεις για την περαιτέρω θεραπεία της καρωτιδικής νόσου, καθώς επίσης και για το σχεδιασμό της επέμβασης. Η αγγειογραφία μπορεί να γίνει είτε στα πλαίσια διαγνωστικής διερεύνησης ή ακόμη και λίγο πριν την τοποθέτηση του stent. Πραγματοποιείται ως εξής: 

  • Ένας καθετήρας εισάγεται στην αρτηρία στο πόδι ή στο χέρι (βλέπε σελίδα 10 για λεπτομερή εξήγηση).
  • Μέσω του καθετήρα γίνεται έγχυση σκιαγραφικού υλικού για την απεικόνιση της αρτηρίας.
  • Όλη η διαδικασία παρακολουθείται και καταγράφεται στην οθόνη με την βοήθεια ακτίνων Χ.