Στένωση Καρωτίδων

Διάφοροι παράγοντες κινδύνου όπως το κάπνισμα, ο σακχαρώδης διαβήτης και η υψηλή αρτηριακή πίεση μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο τοίχωμα των καρωτίδων. Η κληρονομικότητα, επίσης, κάνει μερικούς ανθρώπους πιο ευαίσθητους στην ανάπτυξη νόσου των αρτηριών. Η νόσος ξεκινάει με τη δημιουργία αθηρωμάτωσης («σκλήρυνση» ή «πάχυνση» του τοιχώματος των αρτηριών). Η αθηρωμάτωση αρχίζει με την εναπόθεση μιας πλάκας λίπους στο τοίχωμα της αρτηρίας. Η συσσώρευση αυτής της αθηρωματικής πλάκας οδηγεί στη στένωση της αρτηρίας, με συνέπεια την ελάττωση της ροής του αίματος προς τον εγκέφαλο.

Αθηρωματική Πλάκα και Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο

Η επιφάνεια της αθηρωματικής πλάκας είναι σκληρή και έχει σα συνέπεια τη συλλογή μικρής ποσότητας αίματος και τη δημιουργία θρόμβων. Επίσης, η αθηρωματική πλάκα μπορεί να υποστεί ρήξη μεταφέροντας κομμάτια στην κυκλοφορία του αίματος και δημιουργώντας ταυτόχρονα τις συνθήκες για επιπλέον δημιουργία θρόμβων. Κομμάτια αυτής της πλάκας και μικροσκοπικοί θρόμβοι, όταν φτάσουν σε μικρότερες αρτηρίες στον εγκέφαλο, προκαλούν απόφραξή τους, με συνέπεια τη διακοπή της παροχής αίματος σε τμήμα του εγκεφάλου (αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο).

Συνέπειες Αγγειακού Εγκεφαλικού Επεισοδίου

Όταν η ροή του αίματος διακοπεί, ένα κομμάτι του εγκεφαλικού ιστού νεκρώνεται, με συνέπεια την απώλεια λειτουργικότητάς του. Το αποτέλεσμα είναι διάφορα προβλήματα όπως δυσκολία στην ομιλία ή στην κινητικότητα των άκρων. Τα ακριβή συμπτώματα εξαρτώνται από το τμήμα του εγκεφάλου που έχει προσβληθεί. Τα συμπτώματα συνήθως συμβαίνουν στη μία πλευρά του σώματος και κυρίως στην πλευρά αντίθετα της βλάβης της καρωτίδας. Ένα αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο προκαλεί μόνιμη ζημιά, με συνέπεια μερική ή ολική απώλεια λειτουργικότητας τμήματος του σώματος. 

Παροδικό Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο

Το παροδικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο είναι ένα παροδικό επεισόδιο συμπτωμάτων παρόμοιων με αυτά του αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου. Είναι ένα σημάδι κινδύνου επερχόμενου αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου. Τα συμπτώματα υποχωρούν μέσα σε εικοσιτέσσερις ώρες. Ζητήστε άμεση ιατρική βοήθεια, αν εμφανίζετε συμπτώματα παροδικού αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου. 

Η μείωση της ροής του αίματος συμβαίνει όταν η αρτηρία έχει στένωση λόγω τη δημιουργία της δημιουργίας αθηρωματικής πλάκας. 

 

 

 

Μικρά κομμάτια αθηρωματικής πλάκας και μικροσκοπική θρόμβοι μπαίνουν στην κυκλοφορία του αίματος και μεταφέρονται στον εγκέφαλο.

Ένα τμήμα του ιστού του εγκέφαλου νεκρώνεται, όταν μικρά κομμάτια αθηρωματικής πλάκας προκαλούν εμβολή και απόφραξη στις μικρές αρτηρίες του εγκεφάλου.