Κατά τη διάρκεια της επέμβασης, ένα μικροσκοπικό σωληνάκι που ονομάζεται καθετήρας εισάγεται μέσα στην αρτηρία. Μέσα από τον καθετήρα γίνονται όλοι οι απαραίτητοι χειρισμοί για την τοποθέτηση του stent στο κατάλληλο σημείο. Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης του stent κάποια μικρά κομμάτια αθηρωματικής πλάκας μπορεί να σπάσουν. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο να παρθούν όλα τα μέτρα, ώστε αυτά τα κομμάτια να μην φτάσουν με την κυκλοφορία του αίματος στον εγκέφαλο. Θα είστε ξύπνιος κατά τη διάρκεια της εξέτασης μιας και ο επεμβατικός καρδιολόγος θα σας μιλάει, ενώ ταυτόχρονα θα ελέγχει και τη νευρολογική λειτουργία των άκρων σας.

Η Επέμβαση

  • Η επέμβαση πραγματοποιείται στο αιμοδυναμικό εργαστήριο.
  • Σε αποστειρωμένο περιβάλλον γίνεται τοπική νάρκωση στην περιοχή παρακέντησης (συνήθως ψηλά στο μηρό), όπου θα τοποθετηθεί ένα μικροσκοπικό πλαστικό σωληνάκι μέσα στην αρτηρία. Δεν αισθάνεστε πόνο κατά τη διάρκεια της επέμβασης.
  • Μέσα από το μικροσκοπικό αυτό σωληνάκι άλλοι μικροί καθετήρες με διάμετρο 2-2,5 χιλιοστά περίπου (μικρά σωληνάκια σαν μακαρόνι), οδηγούνται ανώδυνα και χωρίς να τους αισθάνεστε στην περιοχή της καρωτίδας.
  • Οι καθετήρες επιτρέπουν τη χορήγηση ακτινοσκιερού υγρού μέσα στις καρωτίδες και τη λήψη εικόνων με τη βοήθεια ακτίνων Χ για την απεικόνιση της στένωσης.Τοποθέτηση του Φίλτρου Προστασίας

Το φίλτρο προστασίας είναι μία ειδική συσκευή η οποία επιτρέπει τη συλλογή κομματιών αθηρωματικής πλάκας που μπορεί να σπάσουν κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Μ’ αυτόν τον τρόπο, εμποδίζουμε την ροή αυτών των υλικών προς τον εγκέφαλο και αποτρέπουμε κάποιο αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Μέσω ενός καθετήρα, γίνεται η τοποθέτηση ενός κλειστού αρχικά φίλτρου αμέσως μετά την περιοχή της στένωσης. Στη συνέχεια, το φίλτρο με ειδική τεχνική ανοίγει και παραμένει ανοιχτό καθ’ όλη τη διάρκεια της επέμβασης. Σε περίπτωση που η στένωση είναι πολύ σοβαρή, η αρτηρία πιθανώς να χρειαστεί να διανοιχτεί αρχικά λιγάκι πριν από την τοποθέτηση του φίλτρου. 


Τι είναι το Stent

Το stent που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της στένωσης στην καρωτίδα είναι ένα εύκαμπτο μεταλλικό πλέγμα. Είναι δυνατό ή να έχει το ίδιο εύρος σε όλο το μήκος του ή να είναι μεγαλύτερο στη μία άκρη του. Από τη στιγμή που τοποθετείται μέσα στην αρτηρία, παραμένει εκεί προσκολλημένο για πάντα στο τοίχωμα της. Είναι ανθεκτικό στη συμπίεση και εύκαμπτο, έτσι ώστε να προσαρμόζεται καθώς μετακινείται το κεφάλι και ο λαιμός. Προσκολλάται μόνιμα στο τοίχωμα της αρτηρίας και δεν κινδυνεύει να μετατοπιστεί. 

 

 

Διάνοιξη της Αρτηρίας

Πριν από την τοποθέτηση του stent, η στενωμένη αρτηρία χρειάζεται αρχικά να διανοιχτεί. Αυτό γίνεται με τη χρήση ενός μπαλονιού και ονομάζεται αγγειοπλαστική. Ένα μπαλονάκι φορτώνεται σε ένα σύρμα εύκαμπτο, το οποίο περνάει διαμέσου της στενωμένης αρτηρίας και φουσκώνει, με αποτέλεσμα τη συμπίεση της αθηρωματικής πλάκας στο τοίχωμα της αρτηρίας και την υποχώρηση της στένωσης. Στη συνέχεια ξεφουσκώνει και αφαιρείται από την αρτηρία.

 

 

Εμφύτευση του Stent

Το stent μεταφέρεται με τη βοήθεια ενός μικροσκοπικού καθετήρα στο σημείο της στένωσης. Ο καθετήρας στη συνέχεια αφαιρείται επιτρέποντας τη διάνοιξη και εμφύτευση του stent στο τοίχωμα της αρτηρίας. Για την πλήρη έκπτυξη του stent και την τελική διάνοιξη της αρτηρίας, συνήθως απαιτείται περαιτέρω αγγειοπλαστική με μπαλονάκι. Το μπαλονάκι μετέπειτα αφαιρείται, αφήνοντας το stent στη θέση του. 

 

 

Το Αποτέλεσμα

Μια τελική αγγειογραφική εικόνα επιβεβαιώνει τη σωστή τοποθέτηση του stent και τη διάνοιξη της καρωτίδας. Μετά το πέρας της επέμβασης, παίρνονται και επιπλέον εικόνες για την απεικόνιση των αγγείων του εγκεφάλου. Τέλος, από τη στιγμή που το τελικό αποτέλεσμα είναι ικανοποιητικό, το φίλτρο προστασίας και οι καθετήρες αφαιρούνται και γίνεται σύγκλειση του σημείου παρακέντησης (βλέπε Σύγκλειση της Τομής της Αρτηρίας).