Γενικά

Η καθημερινή καταγραφή και η διαχρονική αξιολόγηση όλων των επεμβατικών καρδιολογικών πράξεων, είναι μια προσωπική δέσμευση, που θεωρώ ότι οδηγεί στη βελτίωση της ποιότητας παροχής υπηρεσιών και τελικά των κλινικών αποτελεσμάτων στην επεμβατική καρδιολογία. Αυτός ήταν άλλωστε και ο κύριος λόγος που ανέλαβα την ευθύνη της οργάνωσης της πανελλήνιας καταγραφής των στεφανιαίων επεμβάσεων (2008-2011) κάτω από την αιγίδα της Ομάδας Εργασίας της Επεμβατικής Καρδιολογίας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας.

Ο πιο κάτω πίνακας και τα γραφήματα που τον συνοδεύουν, δείχνουν αναλυτικά, και με απλό τρόπο, τον αριθμό και το είδος των επεμβάσεων που πραγματοποίησε η ομάδα μου, αλλά και τα ενδονοσοκομειακά κλινικά αποτελέσματα. Μια αναδρομή στη διεθνή βιβλιογραφία, είναι αρκετή για να αξιολογήσει κανείς την υψηλή επικινδυνότητα των περιστατικών που διενεργούνται (32.3% με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου με ανάσπαση του ST – 7.6% ασθενείς με καρδιογενές shock) αλλά και την άριστη ποιότητα παροχής επεμβατικών υπηρεσιών στους ασθενείς με στεφανιαία νόσο τόσο σε «ψυχρά» περιστατικά, όσο και σε «θερμά» (οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου). Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι διεθνώς η ενδονοσοκομειακή θνητότητα σε ασθενείς με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου με ανάσπαση του ST (συμπεριλαμβανομένων και όσων παρουσιάζονται με καρδιογενές shock) είναι πάνω από 5%.

Τέλος, πιστεύω ακράδαντα, πως η σημερινή εποχή πρέπει να χαρακτηρίζεται από διαφάνεια, μέρος της οποίας είναι και η ειλικρινής δημοσιοποίηση παρόμοιων δεδομένων από όλα τα νοσοκομεία και για κάθε ειδικότητα, για την πληρέστερη αξιολόγηση ιατρών και νοσοκομείων τόσο από τους ασθενείς όσο και από τους αρμόδιους φορείς υγείας.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2005-ΙΟΥΝΙΟΣ 2018

Στεφανιογραφίες: 4172
Στεφανιογραφίες με Κερκιδική Προσπέλαση: 2795 (67%)
Αγγειοπλαστικές: 1662
Αγγειοπλαστικές με Κερκιδική Προσπέλαση: 848 (51%)
Λοιπές Μη Στεφανιαίες Επεμβάσεις: 165
Ένδειξη Αγγειοπλαστικής
Γράφημα 1
Σταθερή Στηθάγχη – Ισχαιμία Μυοκαρδίου: 44,7%
Οξύ Έμφραγμα Μυοκαρδίου (ΟΕΜ) – Ασταθής Στηθάγχη: 55,3%
Άλλη Αιτία: 0,6%
ΟΕΜ με Ανάσπαση του ST: 32,3%
ΟΕΜ με Καρδιογενές Shock: 7,6%
Επεμβατικά Χαρακτηριστικά
Γράφημα 2
Αγγειοπλαστική Ενός (1) Αγγείου: 82,8%
Αγγειοπλαστική Πολλών Αγγείων: 17,2%
Αγγειοπλαστική με Ένα (1) Stent: 62,1%
Αγγειοπλαστική με Πολλαπλά Stents: 36,5%
Αγγειοπλαστική με Απλό Stent: 8,7%
Αγγειοπλαστική με Φαρμακευτικό Stent: 91,3%
Ενδονοσοκομειακά Αποτελέσματα
Γράφημα 3
Επιτυχημένη Αγγειοπλαστική: 97,6%
Θνητότητα (Συνολική): 0,8%
Θνητότητα σε ΟΕΜ: 1,4%
Θνητότητα σε ΟΕΜ με Ανάσπαση του ST: 2,4%
Επανέμφραγμα Μυοκαρδίου: 2%
Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο: 0,1%
Επείγουσα Επαναγγείωση: 0,2%
Σημαντική Αιμορραγία: 0,1%
Οξεία Θρόμβωση Stent: 0,2%