Τα τελευταία χρόνια, διαρκώς αυξάνονται οι περιπτώσεις όπου ηλικιωμένοι ασθενείς με σοβαρή στένωση της αορτικής βαλβίδας, υποβάλλονται σε διαδερμική τοποθέτηση (αντικατάσταση) της βαλβίδας αντί για την «κλασσική» χειρουργική αντικατάσταση. Τα πιο κάτω άρθρα εξερευνούν τις προϋποθέσεις, τα κριτήρια, την τεχνική αλλά και τα πεδία όπου χρειάζονται περισσότερες μελέτες και δεδομένα για τη βελτίωση της πρωτοποριακής αυτής αντιμετώπισης της αορτικής βαλβιδοπάθειας.
http://www.medscape.com/viewarticle/833235
http://www.medscape.com/viewarticle/833236