Προετοιμασία

Προτού αποφασιστεί εάν είστε κατάλληλος για τη διαδερμική θεραπεία της αορτικής στένωσης είναι απαραίτητες κάποιες εξετάσεις οι οποίες πραγματοποιούνται με 24ωρη εισαγωγή και παραμονή στο νοσοκομείο. Αυτές είναι:

  • Ηλεκτροκαρδιογράφημα
  • Αιματολογικός έλεγχος
  • Υπερηχογράφημα (Triplex) καρδιάς
  • Στεφανιογραφία (Απεικόνιση των αρτηριών της καρδιάς)
  • Αξονική αγγειογραφία αορτής και περιφερικών αγγείων

Οι εξετάσεις αυτές είναι προαπαιτούμενες της επέμβασης αρχικά γιατί αξιολογούν το συνολικό κίνδυνο του ασθενούς. Έπειτα, γιατί δίνουν όλα τα δεδομένα στην ομάδα των Επεμβατικών Καρδιολόγων-Καρδιοχειρουργών-Αναισθησιολόγων-Αγγειοχειρουργών (Heart Team) για την ένδειξη της επέμβασης, αλλά και για τον τρόπο τοποθέτησης της βαλβίδας.

Επέμβαση

Η επέμβαση πραγματοποιείται συνήθως στο Αιμοδυναμικό Εργαστήριο. Το ειδικό αυτό δωμάτιο είναι εξοπλισμένο με όλα τα απαραίτητα ακτινολογικά μηχανήματα και υλικά για τη διαδερμική τοποθέτηση της βαλβίδας η οποία και γίνεται κάτω από άσηπτες συνθήκες. Η έκθεση σε ακτινοβολία και σκιαγραφικό υλικό είναι μικρότερη από είκοσι λεπτά της ώρας, ενώ η συνολική διάρκεια της επέμβασης είναι μία με δύο ώρες.
Όταν η προσπέλαση για την τοποθέτηση της βαλβίδας είναι η μηριαία αρτηρία, είστε ξύπνιος ή σε ελαφρά καταστολή (χωρίς γενική νάρκωση). Ο Επεμβατικός Καρδιολόγος παρακεντά τη μηριαία αρτηρία (τοπική νάρκωση στην περιοχή) και εισάγει ένα σωληνάκι σ’ αυτήν. Αρχικά γίνεται διαστολή της παλιάς βαλβίδας με ένα μπαλόνι (βαλβιδοπλαστική) και σε δεύτερη φάση μέσα από ένα μεγαλύτερο σωληνάκι η τοποθέτηση της βαλβίδας κάτω από ακτινοσκόπηση (Εικόνες 6Α και 6Β).


Κατά τη διάρκεια της επέμβασης θα αισθανθείτε την καρδιά σας να χτυπά πιο γρήγορα σε ορισμένες στιγμές. Αυτό γίνεται με ένα καλώδιο προσωρινού βηματοδότη που τοποθετείται από τη μηριαία φλέβα στην καρδιά σας και έχει σκοπό την ελάττωση της πίεσης και τη μείωση της κίνησης της καρδιάς. Διευκολύνεται έτσι η σωστή τοποθέτηση της νέας βαλβίδας. Το καλώδιο του προσωρινού βηματοδότη αφαιρείται συνήθως την επόμενη ημέρα.
Όταν η προσπέλαση για τη τοποθέτηση της βαλβίδας είναι η υποκλείδιος αρτηρία, η ίδια επέμβαση γίνεται κάτω από γενική νάρκωση.

Το κόστος της επέμβασης TAVI ή TAVR καλύπτεται κατά ένα μεγάλο μέρος από τον ΕΟΠΥΥ, κατόπιν έγκρισης από το Ανώτατο Υγειονομικό Συμβούλιο (ΑΥΣ) στα συμβεβλημένα Νοσοκομεία και Ομάδες που έχουν πιστοποίηση να διενεργούν τέτοιες επεμβάσεις όπως το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών και η Γ’ Καρδιολογική Κλινική.

Εικόνα 6Α

Εικόνα 6Α

Εικόνα 6Β

Εικόνα 6Β