Αιμοπετάλια και Στεφανιαία Νόσος:
Διπλή Αντιαιμοπεταλιακή Αγωγή μετά από Αγγειοπλαστική και Τοποθέτηση Stent:
Τοποθέτηση Φίλτρου Προστασίας FilterWire για Αποφυγή Εμβολής μετά από Τοποθέτηση Stent:
Σύγκλειση Αρτηριοτομής με Τοποθέτηση Εσωτερικού Ράμματος με Συσκευή Perclose:
Θρομβοαναρρόφηση και Τοποθέτηση Stent σε Οξύ Έμφραγμα Μυοκαρδίου:
Αγγειοπλαστική & Τοποθέτηση Stent στα Στεφανιαία Αγγεία:
Ενδοστεφανιαία Λιθοτρυψία με μπαλόνι Shockwave:
Πρώτη Αγγειογραφία των Στεφανιαίων Αρτηριών από Dr. Sones: