Διαμηριαία Τοποθέτηση Αορτικής Βαλβίδας CoreValve:
Διαμηριαία Τοποθέτηση Αορτικής Βαλβίδας Acurate neo :
Διαμηριαία Τοποθέτηση Αορτικής Βαλβίδας Sapien XT:
Διαμηριαία Τοποθέτηση Αορτικής Βαλβίδας Portico: