Διαμηριαία Τοποθέτηση Αορτικής Βαλβίδας CoreValve:
Διαμηριαία Τοποθέτηση Αορτικής Βαλβίδας Sapien XT: