Σύγκλειση Ανοιχτού Ωοειδούς Τρήματος με Συσκευή Amplatzer:
Σύγκλειση Ανοιχτού Ωοειδούς Τρήματος με Συσκευή Cardioseal:
Σύγκλειση Αρτηριακού-Βοτάλειου Πόρου με Συσκευή Amplatzer:
Σύγκλειση Μεσοκολπικής Επικοινωνίας με Συσκευή Amplatzer: