Τοποθέτηση Stent στην Καρωτίδα:
Αγγειοπλαστική & Τοποθέτηση Stent στη Νεφρική Αρτηρία: